Go to abstract

Samenvatting

Bij veertien laboratoria in dertien landen heeft een "collaborative study" plaatsgevonden om de relevantie van 5 testsystemen voor de controle op de toxiciteit van whole-cell kinkhoest vaccin in muizen te onderzoeken. Daarvoor werden 6 produkten, die verschillen in toxiciteit en werkzaamheid, getest. De studie omvat de volgende testsystemen: de Mouse Weight Gain (MWG) proef, dat is de huidige officieel verplichte proef ter controle van toxiciteit van kinkhoest en vier specifieke testsystemen ; de Leukocytose Promoting Factor (LPF) test, de Histamine Sensitizing Factor (HSF) test en de Chinese Hamster Ovary (CHO) test om pertussis toxine (PT) waarden te bepalen en de Limulus Amoebocyte Lysate (LAL) test om endotoxine waarden te meten. Tevens werd aan de deelnemers gevraagd om de werkzaamheid van de produkten te bepalen door de Mouse Potency (MP) test, volgens Kendrick. De MWG test bleek in bijna alle deelnemende laboratoria niet gevoelig genoeg om de totale toxiciteit van whole-cell pertussis te meten. Bovendien werden er regelmatig tussen de laboratoria statistisch significante verschillen aangetoond. De specifieke toxiciteitstesten (LPF, HSF, CHO en LAL test) bleken duidelijk nauwkeuriger, maar tussen de laboratoria werd voor de LPF test, CHO test en LAL test grote variatie aangetoond, statistisch significant bij p<0.05. Significante variatie in onderzoeks- resultaten kwamen eveneens bij MP test voor. Bovendien was het vermogen van de MP test om onderscheid te kunnen maken tussen produkten met hoge en lage werkzaamheid klein. De conclusie is, dat onder de voorwaarde van verfijning en vergaande standaardisatie, de HSF en CHO test en in het bijzonder de LPF test een meer geschikte test is om biologisch actief PT te bepalen dan de MWG test. Om het PT gehalte te bepalen werd een inhibitie ELISA gebruikt Deze test kan voor pre-screening doeleinden van belang zijn. De LAL test zou gebruikt moeten worden om de endotoxine activiteit te meten. De betekenis van de MP test, als model om de werkzaamheid te bepalen, wordt ter discussie gesteld.

Abstract

A collaborative study has been carried out to establish the precision and accuracy of 5 test systems for the assessment of the toxicity of whole cell pertussis vaccine in laboratory animals. To this end 6 vaccines, both including 'normal' and 'abnormal' products with respect to levels of Pertussis toxin and/or potency were tested. The study included the Mouse Weight Gain (MWG) test ; the current WHO-recommended bioassay to evaluate overall pertussis toxicity and four specific test systems ; the Leukocytosis Promoting Factor (LPF) test, the Histamine Sensitizing Factor (HSF) test, and the Chinese Hamster Ovary (CHO) clustering test to estimate pertussis toxine (PT) levels and the Limulus Amoebocyte Lysate (LAL) test to evaluate endotoxin levels. In addition participants were also asked to estimate potency by the Mouse Protection test according to Kendrick (MP). Fourteen laboratories in various countries participated in the study. In almost all participating laboratories MWG test was not very accurate in evaluating the overall toxicity of whole cell pertussis vaccines. In addition, statistical significant interlaboratory variation was frequently seen. The specific toxicity tests (LPF, HSF, CHO and LAL test) appeared to be more accurate, but large interlaboratory variation was seen, statistically significant at p<0.05 for LPF test, CHO test and LAL test. Significant variation in test results also occurred in the potency test. In addition, the discriminative power of the MP test between potent and non-potent products was low. It is concluded that, on the condition of optimization and stringent standardization, HSF and CHO test and in particular LPF test might be more appropriate to assess PT activity than the MWG test. An inhibition ELISA has been used to estimate levels of PT. This test could be of value for prescreening purposes. The LAL test should be used to estimate endotoxin activity. The value of the MP test, as a model to assess potency, is disputed.

Overig

Grootte
0MB