Samenvatting

De invloed van kinkhoestvaccinatie op het centrale zenuwstelsel (CZS) wordt bestudeerd vanwege het voorkomen van neurologische effecten bij kinderen na vaccinatie. De aandacht wordt vooral gericht op het pertussis toxine. Pertussis toxine (PT) zou vooral reageren met het receptor adenylaatcyclase systeem met name wanneer de adenylaatcyclase activiteit inhibitoir beinvloed wordt. In het eerste experiment werden de dieren met vaccin systematisch behandeld, later werd een gedeeltelijk of geheel gezuiverd PT-preparaat gebruikt dat direct in de hersenen in de laterale ventrikel werd toegediend. In geen van de experimenten werd een effect waargenomen dat kon worden geinterpreteerd als beinvloeding van de inhibitie van adenylaatcyclase. Een verlaging van de plasma-prolactine concentratie en een verhoging van de beta-adrenoceptor gestimuleerde adenylaatcyclase activiteit zijn waarnemingen die eerst bevestigd dienen te worden maar die in dat geval op een andere wijze verklaard dienen te worden. Het uitblijven van effecten van PT op inhibitoire responsen met betrekking tot adenylaatcyclase activiteit is bediscussieerd in het licht van recente waarnemingen van andere groepen. In de literatuur worden over het algemeen ook slechts geringe effecten van relatief hoge doseringen PT gezien.

Overig

Grootte
0MB