Go to abstract

Samenvatting

Gevoeligheidsanalyse beschrijft de invloed van parameter-variaties op de uitkomsten van een wiskundige model. Het begrip "gevoeligheid van een grootheid ten opzichte van een parameter" geeft aan in welke mate toestandsgrootheden afhankelijk zijn van parameters. Als het model beschreven wordt door een stelsel gewone differentiaalvergelijkingen kan daaruit een stelsel gevoeligheidsvergelijkingen worden afgeleid. Het FORTRAN-programma ODE3 lost de model- en gevoeligheidsvergelijkingen op. Bovendien geeft het desgewenst files met plot-instructies, zodat de resultaten geplot kunnen worden. Het programma is getest door het toe te passen op een viertal praktijkmodellen, te weten: planktongroei in de Loosdrechtse Plassen, giftoediening aan ratten, zeespiegelstijging en prooi-roofdier-modellen van Volterra-Lotka.

Abstract

Abstract not available

Overig

Grootte
0MB