Environmental health guidelines for Municipal Public Health Services (GGDs) : Livestock Farming and Health

Environmental health guidelines for Municipal Public Health Services (GGDs) : Livestock Farming and Health

Go to abstract

Samenvatting

Kijk voor de meest actuele versie op https://www.rivm.nl/ggd-richtlijn-mmk-veehouderij

De aanwezigheid van intensieve veehouderij kan invloed hebben op de gezondheid van omwonenden. De GGD'en hebben de richtlijn 'Veehouderij en gezondheid' ontwikkeld zodat ze op dezelfde manier hierover kunnen adviseren. De coƶrdinatie van de richtlijn ligt bij het RIVM. De richtlijn beschrijft de huidige kennis over veehouderij en gezondheid. Ook geeft de richtlijn input voor gezondheidskundige adviezen voor omwonenden in verschillende situaties. Denk aan de uitbreiding of vestiging van veehouderijbedrijven, of de gebiedsinrichting van het platteland. Er is veel gezondheidswinst te behalen wanneer goed wordt nagedacht over de ruimtelijke inrichting, dus bij het opstellen van omgevingsvisies en plannen. Daarom is de GGD bij voorkeur vroeg in dit proces betrokken. De GGD heeft twee uitgangspunten bij zijn adviezen. De eerste is voorzorg: wees terughoudend met het plaatsen van gevoelige bestemmingen en veehouderijen binnen 250 meter van elkaar (bij geitenhouderijen binnen 2 kilometer). Gevoelige bestemmingen zijn bijvoorbeeld woningen, scholen, en ziekenhuizen. Het tweede uitgangspunt is het streven om de uitstoot van geur, stof, endotoxinen (kleine stukjes bacteriƫn) en ammoniak van veehouderijen te verminderen.

Abstract

The presence of intensive livestock farming can have an effect on the health of local residents. The Municipal Public Health Services (GGDs) have prepared the 'Livestock Farming and Health' guidelines to ensure that the GGDs provide consistent advice on this subject. RIVM is responsible for the coordination of the guidelines.

The guidelines describe the current knowledge base with regard to livestock farming and health. The guidelines also provide input for health-based advice for local residents in various situations. Examples of such situations include the expansion or establishment of livestock farming businesses or the spatial planning of rural areas. Significant public health benefits can be realised through careful consideration of spatial design, specifically when drafting strategies for spatial and environmental planning. Therefore, the Municipal Public Health Services would prefer to be involved in this process at the earliest opportunity.

The Municipal Public Health Services base their advice on two premises. The first is the precautionary principle: exercise restraint with regard to placing vulnerable locations and livestock farms within 250 m of each other (and within 2 km in the case of goat farms). Examples of vulnerable locations are homes, schools, and hospitals. The second premise is to aim to reduce the emissions of odour, particulate matter, endotoxins (components of bacteria), and ammonia by livestock farms.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
2653 kb