Go to abstract

Samenvatting

Het rapport bevat verslag, conclusies en aanbevelingen, alsmede een hoeveelheid basisinformatie van een workshop over grondwatermeetnetten en databestanden. Aanbevolen wordt te komen tot inrichting van provinciale kwaliteitsnetwerken. Gestreefd dient te worden naar integratie van kwaliteits- en grondwaterstands netwerken. Inrichting van provinciale netwerken is een provinciale taak. Landelijke uniformering is evenwel noodzakelijk. Op korte termijn zijn landelijke richtlijnen nodig m.b.t. de inrichting van netwerken. Overleg is nodig over het financieringsprobleem en voor onderlinge afstemming. Een bruikbaarheidsclassificatie van bestaande grondwaterstandsmeetpunten voor kwaliteitsonderzoek is noodzakelijk.

Abstract

Abstract not available

Overig

Grootte
0MB