Measurements of the ambient dose and neutron dose at the fence of the High Flux Reactor and at the Stekhal of NRG, Petten, in 2018. Revision of report 2018-0182

Measurements of the ambient dose and neutron dose at the fence of the High Flux Reactor and at the Stekhal of NRG, Petten, in 2018. Revision of report 2018-0182

Go to abstract

Samenvatting

Op het terrein van de Onderzoekslocatie Petten heeft het RIVM in 2018 gemeten hoeveel de Hoge Flux Reactor (HFR) bijdroeg aan de dosis gamma en neutronen in de omgeving. De hoogst gemeten dosis bedraagt 33 microsievert per jaar. De bijdrage van neutronen, mogelijk afkomstig van de Hoge Flux reactor, is verwaarloosbaar. In dezelfde periode is ook naast de ingang van de Stekhal, eveneens op de Onderzoekslocatie Petten, de omgevingsdosis gemeten. De hoogste dosis is daar 7 microsievert per jaar. Transporten van radioisotopen door Curium ter hoogte van het hek nabij de HFR leveren een jaardosis van 4,4 microsievert. In de dosis is de blootstellingscorrectiefactor verwerkt. Deze factor brengt in rekening hoe lang iemand daadwerkelijk per jaar aan de terreingrens verblijft. Het RIVM heeft de metingen eenmalig in de eerste helft van 2018 uitgevoerd in opdracht van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS).

Abstract

In 2018, RIVM determined the ambient dose and the neutron dose at the fence of the High Flux Reactor at the research location Petten. The highest ambient dose is 33 microsievert per year. The contribution of neutrons, possibly originating from the High Flux reactor, is negligible.

At the entrance of the Stekhal, situated in the same location, the highest ambient dose is 7 microsievert per year. Transport of radioisotopes by Curium results in an ambient dose of 4.4 microsievert per year at the fence near the HFR. In the ambient dose the actual exposure correction factor is taken into account. This factor is based on the actual time in a year in which a person stays at the fence.

RIVM carried out these measurements in the first half of 2018. The work was commissioned by the Authority for Nuclear Safety and Radiation Protection (ANVS).

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
1709 kb