Uncertainty factors with regard to measuring radioactivity inside barrels containing specific hospital waste

Uncertainty factors with regard to measuring radioactivity inside barrels containing specific hospital waste

Go to abstract

Samenvatting

In veel ziekenhuizen ontstaat afval dat gevaarlijke stoffen bevat; dat heet Specifiek Ziekenhuis Afval, SZA. Voorbeelden zijn spuiten of urine van mensen die een chemokuur krijgen. Dit afval mag niet op de normale manier worden afgevoerd om verbrand te worden. De verwerker van medisch afval Zavin moet dit apart verwerken. Zavin accepteert geen vaten die radioactief besmet zijn. Grote ziekenhuizen en Zavin controleren daarom of een vat met SZA radioactiviteit bevat. Ondanks deze controles komt er heel soms een vat met te veel radioactief materiaal bij Zavin terecht. Wanneer Zavin dat ontdekt, wordt het RIVM gevraagd te bepalen hoeveel radioactiviteit er in het afvalvat zit, maar daar bestond geen algemeen geaccepteerde methode voor. Het RIVM heeft deze nu ontwikkeld, in opdracht van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS). Met de methode kunnen dit soort vaten worden gemeten zonder het vat te openen. Dat is belangrijk, omdat mensen niet aan gevaarlijk biologisch materiaal uit het afval mogen worden blootgesteld. Een belangrijk onderdeel van de methode is dat het vat tijdens de meting moet worden gedraaid. Ook moet het vat op ongeveer 1 meter afstand van de meetapparatuur staan. In dat geval is de foutmarge van de meting klein genoeg. Als het nodig is, kan het vat ook dichter bij de detector worden geplaatst, bijvoorbeeld als er maar weinig radioactiviteit in het afvalvat zit. Dan wordt de onzekerheid wel wat groter. Het RIVM heeft de beschreven methode getest door een bron met een bekende activiteit in een afvalvat te plaatsen. Als het vat niet gedraaid wordt, wordt de activiteit niet correct bepaald. Pas bij het draaien van het vat vinden we de correcte activiteit terug. Dit geeft aan dat de methode goed werkt en geschikt is.

Abstract

Many hospitals generate waste that contains hazardous substances. This is known as specific hospital waste, or SHW. Examples of SHW are syringes or the urine of people who receive chemotherapy. This type of waste may not be disposed of in the conventional way, through incineration. Zavin, the medical waste processor, must follow a separate procedure for this. Zavin does not accept barrels that are radioactive. That is why large hospitals and Zavin both check for radioactivity in barrels containing SHW.

In spite of these checks, barrels containing too much radioactive material end up with Zavin on exceptionally rare occasions. When Zavin intercepts such a barrel, it asks RIVM to determine how radioactive the barrel’s contents are. Previously, there was no generally accepted process for this. On the instruction of the Authority for Nuclear Safety and Radiation Protection (Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming, ANVS), RIVM has now developed such a process.

This makes it possible to measure radioactivity inside these barrels without the need to open them up. The reason why this matters is that people must not be exposed to hazardous biological material in SHW. An essential step in the process involves turning the barrel while the measurement is being taken. At the same time, the barrel must remain around 1 metre away from the measuring equipment. This is to ensure a sufficiently minor margin of error. When necessary, the barrel may be moved closer to the sensor, for example if the radioactivity level of the barrel’s contents is low. This does, however, increase the level of uncertainty somewhat.

RIVM tested the process described above by placing a source with a known radioactivity level inside a barrel. When the barrel was not turned, the detector did not return the correct radioactivity level. The correct radioactivity level could only be measured by turning the barrel. This is proof that the process works as desired and is suitable.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Resterend

Grootte
766 kb