Go to abstract

Samenvatting

Dit rapport beschrijft de resultaten van het eerste surveillance-jaar voor postoperatieve wondinfecties in het PREZIES-project. Infectiepercentages worden gegeven voor 16 operatiegroepen en 32 afzonderlijke ingrepen. Multivariate analyse van het verschil in relatief belang van risicofactoren voor wondinfectie wordt beschreven voor mamma-amputaties, keizersnedes, hernia inguinalis operaties, totale heupoperaties, knieprotheses, operaties aan femurfractuur en vervangingen van de femurkop. Verder wordt het optreden van wondinfectie beschreven in relatie tot geisoleerde micro-organismen, ligduur en postdischarge surveillance.

Abstract

This report describes the results of the first year of surveillance of surgical site infections in the PREZIES project. Infection percentages are given for 16 operation groups and 32 procedures. Multivariate analysis of the relative importance of risk factors for surgical site infection is presented for mastectomies, caesarean sections, hernia inguinalis operations, total hip replacements, knee-joint replacements, femur fractures and replacements of the femur head. Surgical site infection is also described in relation to isolated microorganisms, admission period and post-discharge surveillance.

Overig

Grootte
0MB