Go to abstract

Samenvatting

Het doel van het Rijn Chemieverdrag (1976) en de Gevaarlijke Stoffen Richtlijn 76/464/EEG is grenswaarden vast te stellen voor lozingen van stoffen welke gekozen zijn uit de categorieen van verbindingen van de zwarte lijst. In dit rapport wordt uiteengezet dat de door de Internationale Rijncommissie en de Commissie van de EG gevolgde selectieprocedures op elkaar zijn afgestemd. De keuze van stoffen is mede beinvloed door het Amerikaans Milieubureau (EPA) , via de "list of toxic pollutants". De prioritaire lijsten van de EPA, Rijn en EG blijken ook qua inhoud ruimschoots overeen te stemmen. Na de betekenis van de prioritaire stoffen voor de Rijn en de EG te hebben aangegeven, wordt geconstateerd dat 4 stadia in de internationale besluitvorming moeten worden doorlopen alvorens grenswaarden kunnen worden vastgesteld. Pas dan is de plaatsing van een stof op de zwarte lijst definitief. Dit wordt toegelicht aan de hand van de huidige stand van uitvoering van de zwarte lijst.

Abstract

Abstract not available

Overig

Grootte
0MB