Go to abstract

Samenvatting

In het rapport worden de resultaten van een evaluatie van de registratie niet-curatieve SOA-bestrijding (hierna genoemd de SOA-registratie) gepresenteerd. In Nederland zijn diverse registratiesystemen voor SOA beschikbaar. Hiervan is de SOA-registratie het enige surveillancesysteem op landelijk niveau met achtergrondgegevens over patienten. De SOA-registratie is in 1984 op nationaal niveau geimplementeerd. Deze vrijwillige registratie wordt uitgevoerd door sociaal-verpleegkundigen (SV) werkzaam in de geslachtsziektenbestrijding bij GGD's en drempel vrije SOA-poliklinieken. De evaluatie beschrijft de SOA registratie, hoe deze functioneert in het perspectief van verschillende indicatoren met als doel om mogelijkheden voor verandering te beoordelen en de surveillance van SOA in ons land te verbeteren. Door systematisch onderzoek met kwalitatieve en kwantitatieve methoden werd duidelijk dat de SOA-registratie een steeds meer geaccepteerd surveillance systeem voor SOA in Nederland wordt ; de medewerking van GGD's is in de afgelopen jaren voortdurend gestegen. Ondanks de mogelijke vertekening in de gegevensverzameling door onbekende patientenselecties is deze registratie van SOA waardevol, omdat het de enige op nationaal niveau is met achtergrondgegevens van patienten en bovendien niet beperkt is tot enkele SOA. Trends in het voorkomen van de diverse SOA en bijbehorende determinanten kunnen uit de verzamelde gegevens gevolgd worden. De validiteit van de SOA registratie zal de komende jaren kunnen verbeteren door uniformering van de protocollen en door verbetering van de gegevensverzameling door automatisering.

Abstract

In this study the STD registration at Municipal Health Services in the Netherlands is evaluated by the use of qualitative and quantitative methods. In the Netherlands a number of surveillance systems for STD with different focuses exists. The STD registration is the only surveillance system at a national level that provides information on STD and background information on patients. Nevertheless the validity of this system was questioned. The STD registration is an established surveillance system for STD. The willingness among health services to participate in this surveillance system has increased continuously over the last years. Although it is unknown what proportion of STD patients visit these health services, we believe that the data can be used to monitor trends in STD and their determinants. Despite its restrictions which are described in this report, the registration system is the only one at a national level with additional epidemiological information on patients and it is not restricted to a few selected STD. In the coming years the validity of the STD registration system will benefit greatly from improving the uniformity of protocols and process of automated data collection.

Overig

Grootte
0MB