Go to abstract

Samenvatting

Het RIVM heeft een nieuwe methode onderzocht waarmee elk uur voor iedere locatie in Nederland de actuele concentratie van de luchtverontreinigende stoffen stikstofdioxide, ozon en fijn stof wordt berekend. Met deze methode komt de berekende concentratie van stikstofdioxide in stedelijk gebied beter overeen met de gemeten waarden. Op basis van dit onderzoek gaat deze methode op korte termijn de huidige methode vervangen. Het RIVM presenteert elk uur de actuele luchtkwaliteitskaarten voor stikstofdioxide, ozon en fijn stof in Nederland op de website van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML). Meetgegevens van representatieve LML-locaties worden gebruikt om te berekenen wat de concentraties voor de rest van Nederland, buiten de meetpunten om, zijn. De huidige rekenmethode om deze kaarten te maken, genaamd INTERPOL, heeft een aantal beperkingen. Hierdoor worden bijvoorbeeld stikstofdioxideconcentraties in stedelijk gebied vaak onderschat. In Belgiƫ is een betere interpolatiemethode ontwikkeld. Deze methode, de RIO (residual interpolation optimised for ozone) interpolatiemethode, wordt daar gebruikt voor luchtkwaliteitskaarten die het publiek informeren over de actuele luchtkwaliteit. In 2009 is de RIO interpolatiemethode in opdracht van het RIVM zodanig uitgebreid en aangepast dat hij ook in Nederland kan worden gebruikt.

Abstract

The RIVM has evaluated a new air quality evaluation tool that enables estimates of current concentrations of the air pollutants nitrogen dioxide, ozone and particulate matter to be calculated on an hourly basis for all areas in the Netherlands. Compared to estimates obtained using current technology, the calculated estimates of nitrogen dioxide concentrations in urban areas, in particular, are more in line with the measured values. The results from this study have led to the decision that the new technique will replace the current method in the near future. The website of the National Air Quality Monitoring Network (LML) operated by the RIVM provides hourly updates of current air quality maps for nitrogen dioxide, ozone and particulate matter in the Netherlands. Measurements at representative LML locations are used to calculate estimates of the concentrations of these air pollutants at locations in the Netherlands falling outside the range of these monitoring stations. However, the current method for deriving these estimated concentrations, called INTERPOL, has a number of limitations, including the tendency to underestimate nitrogen dioxide concentrations in urban areas. An improved interpolation method developed in Belgium (RIO: residual interpolation optimised for ozone) is used in that country to inform the public about the current air status using air quality maps based on the spatial interpolation of air quality measurements. In 2009, under the commission of the RIVM, the RIO interpolation method was extended and adapted for use in the Netherlands.

Resterend

Grootte
9.83MB