Samenvatting

Het Europese ‘1+ Million Genomes’ initiatief (1+MG) is een samenwerking tussen 24 verschillende landen, waaronder Nederland. Dit initiatief heeft als doelstelling om een Europees cohort te realiseren van ten minste een miljoen Europese burgers waarvan het genoom is bepaald met behulp van Whole Genome Sequencing. De afspraak is om met deelnemende landen deze genetische gegevens en waar mogelijk beschikbare gezondheidsinformatie in het cohort te koppelen via een data infrastructuur en toegankelijk te maken voor onderzoek, innovatie, diagnostiek en preventie.

Het RIVM heeft, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, een workshop ‘1+Million Genomes Omgevingsanalyse’ georganiseerd. Het doel van deze workshop was om samen met experts uit het veld relevante partijen in kaart te brengen voor de Nederlandse uitvoering van 1+MG. Tijdens de workshop, waarvan de uitvoering en resultaten zijn vastgelegd in dit verslag, zijn ongeveer 100 partijen in kaart gebracht. Verder zijn belangrijke overwegingen besproken omtrent het betrekken van verschillende stakeholdergroepen bij de Nederlandse uitvoering van 1+MG. De resultaten van deze omgevingsanalyse dienen ter ondersteuning van de verdere voorbereiding van de uitvoering van 1+MG in Nederland.


Overig

Grootte
416 kb
Open Access
Ja