9 november 2021

De ervaringen met COVID-19 maken duidelijk dat de huidige infrastructuur niet voldoet aan wat er nodig is voor de bestrijding van een grootschalige, langdurige en op sommige punten zeer onvoorspelbare pandemie. Daarom heeft de minister van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) besloten onderzoek te doen naar de vorming van een landelijke functionaliteit.

Behoefte aan landelijke sturing

Tijdens de pandemie kwam de vraag hoe je een landelijke sturing in de praktijk  vormgeeft en of de randvoorwaarden, zoals Informatievoorziening en ICT Informatie- en communicatietechnologie (Informatie- en communicatietechnologie), voldoende zijn. Het Verweij Jonker Instituut concludeerde in een recent advies dat er behoefte is aan meer capaciteit, slagkracht, eenduidigheid, flexibiliteit en vooral ook snellere en betere opschalingsmogelijkheden.

Voortbouwen op huidige kennis en ervaring

Op dit moment wordt verkend wat vanuit de huidige kennis en ervaring uit de huidige en eerdere infectieziekten crises kan worden meegenomen, gericht op het bestrijden van toekomstige infectieziektecrises. Eind december zal er een advies aan de minister van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) uitgebracht worden. Vanuit de RAC Regionale Arts Consulenten (Regionale Arts Consulenten) is input gegeven in dit traject.