11 november 2021

Team Clusterbuster heeft een applicatie ontwikkeld voor GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en als hulpmiddel bij de regionale surveillance van COVID-19. Via clusterbuster.nl kunnen professionals, na autorisatie, toegang krijgen tot een dashboard met inzichten in cijfers omtrent COVID-19.

De applicatie

Naast inzicht in het aantal positieve meldingen en ‘situations’ (clusters en uitbraken), staan er ook kaarten en tabellen, die zicht geven op de ontwikkeling van het vaccineren. Zo geeft een ‘bivariate choropletenkaart’ inzicht in wijken waar een lage vaccinatiegraad en een hoge incidentie samengaan. Een tabel op dezelfde pagina laat vervolgens zien hoe de vaccinatiegraad zich per leeftijdsgroep (op wijkniveau) ontwikkelt. Deze inzichten gebruiken regio’s vervolgens om invulling te geven aan de praktijk van het fijnmazig vaccineren.

Het gebruik van de applicatie wordt bijgehouden. Daardoor weten wet dat GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en de Clusterbuster gebruiken. In de maand oktober hebben 131 gebruikers uit 24 GGD regio’s samen bijna 5000 minuten op de applicatie doorgebracht. Meerdere regio’s hebben aangegeven dat ze de applicatie bijvoorbeeld gebruiken voor het bepalen van tijdelijke priklocaties.

De applicatie is ontwikkeld in een nauwe samenwerking met de klankbordgroep, welke bestaat uit REC’ers en RAC’ers.  Het advies van de klankbordgroep vormt de leidraad voor een team ontwikkelaars van meerdere afdelingen van het RIVM. Deze ontwikkelaars vormen samen het gelegenheidsteam: Team Clusterbuster.

Volgende Clusterbuster(s)

Voor Team Clusterbuster stopt het niet bij de applicatie voor COVID-19! Er is hard gewerkt om een template te maken en procedures zijn uitgewerkt om eenvoudig ‘volgende Clusterbusters’ te ontwikkelen. De code voor het template, die inmiddels al wordt toegepast bij een ander project waar het RIVM bij betrokken is, is beschikbaar via Gitlab.

Meer informatie

Wil je weten hoe het met de Clusterbuster mogelijk is op een veilige manier inzichten beschikbaar te stellen aan GGD’en of andere partners? Neem dan contact op met Team Clusterbuster via clusterbuster@rivm.nl of stel je vraag direct aan Sjoerd Wierenga via sjoerd.wierenga@rivm.nl.

Op 2 november bracht RStudio een blog online met daarin veel informatie over de ontwikkeling van Clusterbuster.