GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en kunnen zelf diagnostiek aanvragen in het kader van openbare Gezondheidszorg. De kosten hiervan kunnen zij onder voorwaarden declareren bij het RIVM. De RAC Regionale Arts Consulenten (Regionale Arts Consulenten)’ers coördineren dit traject: de declaraties worden elk kwartaal bij de RAC van de regio ingediend en een van de RAC’ers verzamelt deze.

Een van de voorwaarden is dat jaarlijks een inhoudelijke evaluatie plaatsvindt. Alle GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en geven anoniem door waar de kosten voor zijn gebruikt. De inhoudelijke evaluatie over 2021 is recent afgerond. Na een dip in aantallen aanvragen in 2020 te wijten aan de COVID-19 pandemie, zijn de aanvragen over 2021 weer toegenomen en bijna op het niveau van de jaren ervoor.