RACRegionale Arts Consulenten-project: ABRantibioticaresistentie en Thuiszorg

Beschrijving

Dit onderzoeksprojectdoet een inventarisatie hoe thuiszorgorganisaties omgaan met antibioticaresistentie en hoe frequent dit vóórkomt.

Ook wordt gekeken of medewerkers van thuiszorgorganisaties behoefte hebben aan informatie en ondersteuning op dit gebied

en welke ondersteuning de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst hen hierin kan bieden.

Uitvoering

Regio Oost, lopend onderzoek

Producten

 
   
 

RAC-project: BRMObijzonder resistente micro-organismen in huisartsenpraktijken Rotterdam 

Beschrijving

 

Uitvoering

Regio Zuid-Holland (GGD Rotterdam Rijnmond), lopend onderzoek

Producten

 
   
 

RAC-project: Welke vragen hebben BRMO-dragers, hun extramurale zorgverleners en hun naasten over de BRMO-kolonisatie en
welke ondersteuning verwachten zij daarin van de GGD? 

Beschrijving

Deze studie beoogt inzicht te geven in de behoefte van BRMO-dragers en hun diverse extramurale zorgverleners  aan ondersteuning door de GGD bij vragen over het dragerschap.

Uitvoering

Regio Noord (GGD Groningen), lopend onderzoek

Producten

 
   
 

RAC-project: CPECarbapenamse-producerende enterobacteriaceae verspreiding in gezinnen

Beschrijving

Onderzoek naar verspreiding van CPE onder huisgenoten van CPE gekoloniseerden, hoe verandert dat spontaan in de loop van de tijd. Landelijk onderzoek urgent vanwege lage incidentie.

Uitvoering

Regio Noord (GGD Groningen), lopend onderzoek

Producten

 
   
 

RAC-project: Antibioticaresistentiepreventie bij patiëntverplaatsingen in de zorgketen (APIZ)

Beschrijving

 

Uitvoering

Regio Noord-Holland/Flevoland ( GGD Amsterdam) , lopend onderzoek

Producten

 
   
 

RAC-project: Infectiepreventie in het publieke domein ter voorkoming van transmissie van resistente micro-organismen

Beschrijving

Pilot in de eerste lijn naar de infectiepreventie met gebruikmaking van audits en actiegericht onderzoek, uitmondend in een conferentie en het opstellen van een plan van aanpak.

Uitvoering

Regio Noord (GGD Fryslan),  afgerond in 2017

Producten

  • rapport
  • IB artikel
   
 

RAC-project: Impact MRSAMethicillin-resistant Staphylococcus aureus

Beschrijving

Dit project bekeek de impact van MRSA en daarbij behorende maatregelen op het psychosociaal welbevinden van bewoners van een verpleeg- of verzorgingshuis.

Uitvoering

regio Oost (GGD Gelderland-Zuid), afgerond in 2017

Producten

   
 

RAC-project: Onderzoek veehouders naar kennis, attitude en gedrag m.b.t. antibioticagebruik en resistentie

Beschrijving

Wetenschappelijk onderzoek onder veehouders naar kennis, gebruik en handelwijze met betrekking tot antibiotica + kennis over resistentie tegen antibiotica.

Uitvoering

regio Utrecht (GGD regio Utrecht),  afgerond in 2017

Producten

   
 

RAC-project: Onderzoek in een steekproef uit de bevolking naar kennis, attitude en gedrag m.b.t. antibioticagebruik en resistentie

Beschrijving

Wetenschappelijk onderzoek onder een steekproef uit de Nederlandse bevolking naar kennis, gebruik en handelwijze met betrekking tot antibiotica + kennis over resistentie tegen antibiotica. Respons 53%.

Uitvoering

regio Utrecht (GGD regio Utrecht), afgerond in 2016

Producten

  • Wetenschappelijk concept artikel 
  • Poster
   
 

RAC-project: Onderzoek verbeterbehoefte antibioticabeleid verpleeghuizen 

Beschrijving

Welke barrières en problemen ondervinden artsen bij de communicatie en beslissingen over antibioticagebruik in verpleeghuizen.

Uitvoering

regio Zuid-Holland (GGD Haaglanden), afgerond in 2016

Producten

   
 

RAC-project: Kolonisatie met (CA)MRSA

Beschrijving

Onderzoek naar verspreiding van MRSA onder huisgenoten van MRSA gekoloniseerden, hoe verandert dat spontaan in de loop van de tijd en wat is de invloed van eradicatiebehandelingen hierop. Bedoeld als voorzet voor verder onderzoek.

Uitvoering

regio Noord (GGD Groningen), afgerond in 2010

Producten

   
 

RAC-project: Overdracht Staphylococcus aureus in contacten

Beschrijving

Bepalen rol van handen en sociale netwerkcontacten bij verspreiding van St. au in verpleeg en verzorghuissetting.

Uitvoering

regio Limburg (GGD Zuid-Limburg), afgerond in 2008

Producten

  • artikel IB 2011 
  • artikel EJEP 2011 
  • artikel BMC Inf Dis 2011 
  • Poster: Verspreiding van S. aureus in een verpleeghuis
   
 

RAC-project:  KITS, impetigo in kindercentra

Beschrijving

Nulmeting dragerschap Staphylococcus aureus (tevens beta haem Strep A en Strep pneumoniae) in neus op kinderdagverblijf

Uitvoering

regio Limburg (GGD Zuid-Limburg), afgerond in 2007

Producten