De Regionaal Arts Consulenten (RAC Regionale Arts Consulenten (Regionale Arts Consulenten)’ers) hebben een belangrijke rol bij de regionale ondersteuning infectieziektebestrijding. Elk van de zeven regio’s heeft een eigen consulent die deels bij de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) en deels bij het RIVM werkt. Zij zorgen voor een verbinding tussen het RIVM en de regio, voor brede verspreiding van kennis, kunnen de regio ondersteunen en zijn bij uitbraken van infectieziekten een belangrijke schakel tussen de verschillende partijen. De regionaal arts consulenten beheren twee budgetten die dit ondersteunen: één voor diagnostiek binnen de openbare gezondheidszorg en een algemeen programmabudget.

Een uitgebreide omschrijving van de werkzaamheden staat in het werkplan 2018-2019. 

Netwerken en verbinden

Een kernfunctie van de regionaal arts consulenten is om verbindingen te leggen en samenwerking te bevorderen. Zij weten welke vragen binnen de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en in hun regio spelen en waar de GGD’en uit de andere regio’s zich mee bezig houden. Door hun grote netwerk kunnen ze verbindingen leggen, zowel met mensen binnen het RIVM als met mensen binnen andere regio’s die ervaring hebben met de betreffende onderwerpen. Ook de afstemming en samenwerking met de andere consulenten op het gebied van dierziekten, tuberculose en voeding zorgt voor een extra versterking van de infectieziektebestrijding.
Voorbeelden van overleggen waar de consulenten aan deelnemen zijn het Provinciaal / Regionaal en Landelijk Overleg Infectieziekten, CIb Centre for Infectious Disease Control (Centre for Infectious Disease Control) surveillance council, Werkgroep intensieve veehouderij en gezondheid, het signaleringsoverleg zoönosen en verschillende landelijke inhoudelijke werkgroepen (STEC Shigatoxineproducerende E. coli-stammen (Shigatoxineproducerende E. coli-stammen) Shigatoxineproducerende E. coli Escherichia coli (Escherichia coli)-stammen , BRMO bijzonder resistente micro-organismen (bijzonder resistente micro-organismen) bijzonder resistente micro-organismen  etc.).

Professionalisering en versterking

Diagnostiek binnen de openbare gezondheidszorg

De consulenten beheren een budget waarmee diagnostiek binnen de publieke gezondheid aanvullend kan worden gefinancierd. Dat wil zeggen diagnostiek die niet direct in het belang van diagnose of genezing van de individuele patiënt is. Ook landelijke projecten ter verbetering van diagnostiek in de openbare gezondheidszorg wordt uit dit budget betaald. Voorbeelden zijn de genotypering bij psittacosis om brononderzoek te verbeteren en de diagnostiek van vlekjesziekten. De consulent ondersteunt, bewaakt en evalueert het gehele proces rondom de OGZ openbare gezondheidszorg (openbare gezondheidszorg) openbare gezondheidszorg -diagnostiek.

Meer informatie over (OGZ-)diagnostiek is te vinden in het draaiboek ‘Aanvragen van diagnostiek door de GGD afdeling algemene infectieziektebestrijding’. 

Programmabudget

Het RIVM  heeft voor GGD’en budget beschikbaar gesteld waarvoor de regio’s projectvoorstellen kunnen doen die variëren van het uitvoeren van onderzoek, tot het opstellen van een richtlijn of het ontwikkelen van een nieuw product of werkwijze. De consulent begeleidt en bewaakt binnen de regio het proces van begin tot eind (rapportage en verspreiding van de projectresultaten). In verschillende regio’s heeft dit geleid tot een intensieve samenwerking tussen GGD’en onderling, met het CIb, de academische werkplaatsen en andere kennisinstituten. 

Hier vindt u een overzicht van de lopende en afgeronde onderzoeksprojecten, en informatie over het aanvragen van het programmabudget. 

Adviseren bij uitbraken van infectieziekten

De regionaal arts consulent is nauw betrokken bij de bestrijding van een uitbraak van een infectieziekte. De consulent bevordert een uniforme aanpak van uitbraken, signaleert knelpunten in de uitvoering en let op samenwerking met en tussen ketenpartners. De consulenten nemen bij een uitbraak zowel deel aan regionale als aan landelijke overleggen (zoals landelijke responsteams).