Elk jaar is vanuit het RIVM een budget per regio beschikbaar voor projecten binnen de algemene infectieziektebestrijding van de  GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst). Projecten kunnen zowel het uitvoeren van een onderzoek zijn als bv het opstellen van een richtlijn of het evalueren van bepaalde werkwijze. De regionaal arts consulent ( RAC Regionale Arts Consulenten (Regionale Arts Consulenten)) en de regionaal epidemiologie consulent (REC) begeleiden dit proces in de regio. 

Download hier de procedure en de formats voor het indienen van een ontwikkel- of onderzoeksproject. Werkbare formats in word zijn bij de RAC en de REC op te vragen. 

Procedure beoordeling en besluitvorming regioprojecten
Criteria voor de beoordeling  van een ontwikkelproject RAC-REC en een format voor het aanvragen van budget
Criteria voor de beoordeling van een onderzoeksproject RAC-REC en een format voor het aanvragen van budget

Op deze pagina kunt u doorklikken naar de projecten regionale ondersteuning die worden of zijn gefinancierd uit het regionale programmabudget. 

Per thema vindt u soms meerdere projecten. Wilt u zelf een project opstarten? Neem dan contact op met de RAC of REC in uw regio.