Influenzavaccinaties onder thuiszorgmedewerkers in de regio Haaglanden; de griepprik; een zorgmedewerker meer, een zorg minder.

Beschrijving

Door middel van interviews en vragenlijsten bij  organisaties en medewerkers wordt in de regio onderzocht wat de rol en toegankelijkheid is bij de jaarlijkse griepprik. Daarbij wordt ook gekeken wat een rol voor de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) zo kunnen zijn.

Uitvoering

Regio West, GGD Haaglanden. Start 2024

Producten

 

Hepatitis A bij ‘Visiting Friends and Relatives' (VFR)-reizigers. Welke factoren spelen een rol in hun keuzeproces rondom hepatitis A vaccinatie?

Beschrijving

Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de factoren die een rol spelen bij het keuzeproces van (kinderen van) migranten om hun kind te laten vaccineren tegen hepatitis A als zij hun familie en/of vrienden bezoeken in een hepatitis A-endemisch land, door middel van interviews.

Uitvoering

Regio Zeeland-Brabant – GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Hart voor Brabant. Start 2024

Producten

 

Optimaliseren van vaccinatiebereidheid bij Marokkaanse en Turkse gemeenschap in Rotterdam

Beschrijving

Dit project onderzoekt de vaccinatiegraad bij kinderen van ouders met een Turkse en Marokkaanse migratieachtergrond en welke twijfels deze ouders hebben over RVP Rijksvaccinatie programma (Rijksvaccinatie programma)-vaccinaties. Daarnaast brengt het project hopelijk inzicht in hun behoefte aan informatie en ondersteuning hierin, zodat zij een geïnformeerde en vertrouwde keuze kunnen maken over vaccinaties van hun kinderen.

Uitvoering

GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Rotterdam-Rijnmond, lopend project 2019

Producten

 

Evaluatie van voorlichting over vaccinatie specifiek op de reformatorische gezindte

Beschrijving

Onderzoek bij de reformatorische doelgroep om  inzicht te krijgen in het bereik en effect van voorlichtingsbrochures over vaccinatie die specifiek op hen gericht zijn 

Uitvoering

regio Oost ( GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Rievierenland), afgerond in 2015

Producten

  • verslag 
  • artikel

Vaccinatiegraad bij leerlingen van vrije scholen

Beschrijving

Uit deze studie blijkt dat de vaccinatiegraad op sommige vrije scholen laag is.

Uitvoering

regio Oost ( GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Gelre IJssel), afgerond in 2013

Producten

Vaccinatiegraad Kermiskinderen

Beschrijving

In dit project naar de volledigheid en tijdigheid van uitvoering RVP Rijksvaccinatie programma (Rijksvaccinatie programma) bij kinderen van kermisexploitanten bleek dat deze vergelijkbaar was met de algemene Nederlandse bevolking.

Uitvoering

regio Oost ( GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Rivierenland), afgerond in 2007

Producten