RACRegionale Arts Consulenten-project: Evaluatie van voorlichting over vaccinatie specifiek op de reformatorische gezindte 

Beschrijving

Onderzoek bij de reformatorische doelgroep om  inzicht te krijgen in het bereik en effect van voorlichtingsbrochures over vaccinatie die specifiek op hen gericht zijn 

Uitvoering

regio Oost (GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst Rievierenland), afgerond in 2015

Producten

  • verslag 
  • artikel
   
 

RAC-project: Vaccinatiegraad bij leerlingen van vrije scholen

Beschrijving

Uit deze studie blijkt dat de vaccinatiegraad op sommige vrije scholen laag is.

Uitvoering

regio Oost (GGD Gelre IJssel), afgerond in 2013

Producten

   
 

RAC-project: Vaccinatiegraad Kermiskinderen

Beschrijving

In dit project naar de volledigheid en tijdigheid van uitvoering RVPRijksvaccinatie programma bij kinderen van kermisexploitanten bleek dat deze vergelijkbaar was met de algemene nederlandse bevolking.

Uitvoering

 regio Oost (GGD Rivierenland), afgerond in 2007

Producten

   

Vaccinatiegraad bij kermiskinderen

Vaccinatiegraad bij leerlingen van vrije scholen