HPV-vaccinatie: zijn het de ouders of de meisjes die beslissen?

Beschrijving

De beslissing om te vaccineren tegen HPVhumaan papillomavirus wordt in Nederlandse gezinnen bepaald door zowel de intentie van de ouder als die van de dochter. Daarentegen lijkt in gezinnen met een immigratie-achtergrond de intentie van dochters zwaarder te wegen dan de intentie van de ouders.

Uitvoering

Regio Noord-Holland & Flevoland, (GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst Amsterdam), afgerond in 2019

Producten

  • Poster (volgt)
  • Engelstalig wetenschappelijk artikel (“Ethnic differences in importance of intention of daughters versus parents to vaccinate against HPV in Amsterdam, the Netherlands”) in te dienen bij Vaccine of Papillomavirus Research. Verwachte indiendatum: voor 13 januari 2020.
  • Nederlandstalig wetenschappelijk artikel in te dienen bij het Infectieziekten Bulletin; artikel wordt voorbereid.

Optimaliseren van vaccinatiebereidheid bij Marokkaanse en Turkse gemeenschap in Rotterdam

Beschrijving

Dit project onderzoekt de vaccinatiegraad bij kinderen van ouders met een Turkse en Marokkaanse migratieachtergrond en welke twijfels deze ouders hebben over RVPRijksvaccinatie programma-vaccinaties. Daarnaast brengt het project hopelijk inzicht in hun behoefte aan informatie en ondersteuning hierin, zodat zij een geïnformeerde en vertrouwde keuze kunnen maken over vaccinaties van hun kinderen.

Uitvoering

GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst Rotterdam-Rijnmond, lopend project 2019

Producten

 

Evaluatie van voorlichting over vaccinatie specifiek op de reformatorische gezindte

Beschrijving

Onderzoek bij de reformatorische doelgroep om  inzicht te krijgen in het bereik en effect van voorlichtingsbrochures over vaccinatie die specifiek op hen gericht zijn 

Uitvoering

regio Oost (GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst Rievierenland), afgerond in 2015

Producten

  • verslag 
  • artikel

Vaccinatiegraad bij leerlingen van vrije scholen

Beschrijving

Uit deze studie blijkt dat de vaccinatiegraad op sommige vrije scholen laag is.

Uitvoering

regio Oost (GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst Gelre IJssel), afgerond in 2013

Producten

Vaccinatiegraad Kermiskinderen

Beschrijving

In dit project naar de volledigheid en tijdigheid van uitvoering RVPRijksvaccinatie programma bij kinderen van kermisexploitanten bleek dat deze vergelijkbaar was met de algemene Nederlandse bevolking.

Uitvoering

regio Oost (GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst Rivierenland), afgerond in 2007

Producten