De Regionaal Arts Consulenten (RAC Regionale Arts Consulenten (Regionale Arts Consulenten)’ers) ondersteunen de regionale GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en in de uitvoering van infectieziektebestrijding.
Samen met RIVM, de GGD’en en de Regionaal Epidemiologie Consultenten (REC’ers), zorgen zij ervoor
dat de landelijke en regionale infectieziektebestrijding beter op elkaar zijn afgestemd.

De werkzaamheden van de RAC’ers staan samengevat op deze RAC praatplaat (2023).