Het aantal scabiësbesmettingen in Nederland stijgt. Ook in Duitsland, België en Noorwegen stijgt het aantal besmettingen. De besmettingen komen vooral voor bij 15 tot 24-jarigen. Recent zien we ook een toename onder de 0 tot en met 4-jarigen. (NIVEL, Eurosurveillance). Effectieve bestrijding verloopt vooral bij jonge mensen moeizaam. Met verschillende initiatieven zet de werkgroep Scabiës zich in voor verbetering van die bestrijding.

De werkgroep Scabiës bestaat uit experts van GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en, het RIVM-CIb Centre for Infectious Disease Control (Centre for Infectious Disease Control), een RAC Regionale Arts Consulenten (Regionale Arts Consulenten)’er, een REC’er, entomologen, deskundigen infectiepreventie, huisartsen en dermatologen. De RAC en REC in de werkgroep zorgen ervoor dat nieuwe ontwikkelingen, acties en onderzoeksideeën die voortkomen uit de werkgroep, snel en efficiënt gedeeld worden in de regio. 

Behandeling, communicatie en richtlijnen

De werkgroep Scabiës heeft veel aandacht besteed aan de vergoeding van Invermectine tabletten door de zorgverzekeraar. Permetrine crème wordt wel vergoed, maar Ivermectine tot nu toe niet, terwijl het gelijkwaardige behandelopties zijn. Kort geleden heeft het Zorginstituut Nederland, op verzoek van het RIVM, aan de minister van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) geadviseerd om Ivermectine te vergoeden vanuit het basispakket van de zorgverzekering. De minister heeft dat advies overgenomen. Vanaf 1 november 2022 wordt Ivermectine vergoed. (GVS-beoordeling ivermectine (Stromectol®) voor de behandeling van scabiës | Advies | Zorginstituut Nederland).

Daarnaast is er aandacht voor het gedrag van scabiëspatiënten en het opvolgen van hygiënemaatregelen. Hiervoor heeft GGD Zuid-Limburg een stappenplan gemaakt. Dit stappenplan komt binnenkort landelijk beschikbaar. 

Verder werkt de landelijke werkgroep aan eensluidend advies over behandeling en hygiënemaatregelen, zodat zorgverleners dezelfde adviezen kunnen geven. Er komt een informatiefolder waarmee alle behandelaars dezelfde informatie verstrekken. Het stappenplan zal hiervoor leidraad zijn. Het RIVM is daarnaast bezig met een communicatiestrategie voor de doelgroep van studenten om bij hen de bewustwording en kennis te vergroten over scabiës. 

Tenslotte worden de scabiës hygiëneprotocollen herzien door de SRI-werkgroep en wordt de herziening van de LCI Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding (Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding)-richtlijn opgestart. 

Lopende RAC/REC regioprojecten 

  • Therapie falen bij scabiës: GGD’en Fryslân, Groningen en Drenthe onderzoeken factoren die bijdragen aan therapie falen.
  • Typering van scabiësmijten: GGD’en Rotterdam-Rijnmond, regio Utrecht, Hollands Midden en het RIVM onderzoeken of het technisch mogelijk is scabiësmijten te typeren. 
  • Instructievideo behandeling scabiës: GGD’en Twente, Utrecht en Zuid Limburg maken een instructievideo over de behandeling en de hygiënemaatregelen. De communicatieafdeling van het RIVM is hierbij betrokken.