RACRegionale Arts Consulenten-project: Typering van scabiësmijten

Beschrijving

In dit project wordt onderzocht of het technisch mogelijk is scabiësmijten te typeren. GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst'en hebben frequent te maken met uitbraken van scabiës in instellingen. Soms is daarbij sprake van een relapse van de ziekte. Gaat het dan om een nieuwe introductie of is er bij de bestrijding iets mis gegaan? Als het mogelijk zou zijn om scabiësmijten te typeren zou je dat onderscheid kunnen maken. Typering kan het ook mogelijk maken om gevallen van scabiës in de open populatie aan elkaar te linken.

Uitvoering

GGD regio Utrecht, GGD Rotterdam-Rijnmond, GGD Hollands Midden, RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-CIbCentrum Infectieziektebestrijding, EPIETIntervention Epidemiology Training, Maatschap Artsen-Microbioloog Brabant/Zeeland: lopend onderzoek ( 2019)

Producten

 

 

 

RAC-project: Scabiës bij studenten

Beschrijving

Dit project doet in samenwerking met het NIVELNederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg onderzoek naar de prevalentie van scabiës onder studenten. Het onderzoek vergelijkt het aantal nieuwe scabiësconsulten in huisartsenpraktijken met veel studenten met consulten  in de algemene populatie in Nederland. Hierbij worden praktijken uit verschillende steden worden benaderd en worden gegevens over meerdere jaren verzameld. Op die manier is het mogelijk om ook onderzoek te doen naar regionale verschillen en naar trends over de tijd.

Uitvoering

GGD regio Utrecht, lopend onderzoek ( start 2019)

Producten

 

 

 

 

 

RAC-project: Extramurale scabiësbestrijding

Beschrijving

Dit project beoogt een kwaliteitsverbetering bij extramurale meldingen van scabiës. Het richt zich in eerste instantie op gewone scabiës en niet op scabiës crustosa omdat

die situatie het vaakst toepasbaar is.

Uitvoering

regio Zuid-Holland (GGD Haaglanden), afgerond in 2017

Producten

  • poster
  • coordinatiekaart
  • bijlage draaiboek in planning
   
 

RAC-project: Scabiës onder de loep

Beschrijving

De diagnostische mogelijkheden van scabies zijn beschreven. Ook is geinventariseerd hoe ketenpartners staan tegenover diagnostiek door de GGD.

Uitvoering

regio Zeeland-Brabant (GGD Brabant -Zuidoost),  afgerond in 2016

Producten

   
 

RAC-project: Evaluatie scabiëstoolkit 

Beschrijving

 

Uitvoering

regio Zuid-Holland (GGD Rotterdam-Rijnmond), afgerond in 2010

Producten

  • resultaat verwerkt in scabiësdraaiboek
  • IB-artikel
   
 

RAC-project:Toolkit scabies 

Beschrijving

 

Uitvoering

regio Zuid-Holland (GGD Rotterdam-Rijnmond), afgerond in 2008

Producten

 
  • resultaat verwerkt in scabiësdraaiboek