Typering van scabiësmijten

Beschrijving

In dit project wordt onderzocht of het technisch mogelijk is scabiësmijten te typeren. GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst'en hebben frequent te maken met uitbraken van scabiës in instellingen. Soms is daarbij sprake van een relapse van de ziekte. Gaat het dan om een nieuwe introductie of is er bij de bestrijding iets mis gegaan? Als het mogelijk zou zijn om scabiësmijten te typeren zou je dat onderscheid kunnen maken. Typering kan het ook mogelijk maken om gevallen van scabiës in de open populatie aan elkaar te linken.

Uitvoering

GGD regio Utrecht, GGD Rotterdam-Rijnmond, GGD Hollands Midden, RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-CIbCentrum Infectieziektebestrijding, EPIETIntervention Epidemiology Training, Maatschap Artsen-Microbioloog Brabant/Zeeland: lopend onderzoek ( 2019)

Producten

 

Scabiës bij studenten

Beschrijving

Dit project doet in samenwerking met het NIVELNederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg onderzoek naar de prevalentie van scabiës onder studenten. Het onderzoek vergelijkt het aantal nieuwe scabiësconsulten in huisartsenpraktijken met veel studenten met consulten  in de algemene populatie in Nederland. Hierbij worden praktijken uit verschillende steden worden benaderd en worden gegevens over meerdere jaren verzameld. Op die manier is het mogelijk om ook onderzoek te doen naar regionale verschillen en naar trends over de tijd

Uitvoering

GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht en Academische werkplaats AMPHI, lopend onderzoek (start 2019)

Producten

 

Extramurale scabiësbestrijding

Beschrijving

Dit project beoogt een kwaliteitsverbetering bij extramurale meldingen van scabiës. In eerste instantie richten we ons op de gewone scabiës en niet op scabiës crustosa omdat dit het vaakst voorkomt.

Uitvoering

regio Zuid-Holland (GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst Haaglanden), afgerond in 2017

Producten

  • poster
  • coordinatiekaart
  • bijlage draaiboek in planning

Scabiës onder de loep

Beschrijving

De diagnostische mogelijkheden van scabies zijn beschreven. Ook is geinventariseerd hoe ketenpartners staan tegenover diagnostiek door de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst.

Uitvoering

regio Zeeland-Brabant (GGD Brabant -Zuidoost),  afgerond in 2016

Producten

Evaluatie scabiëstoolkit

Beschrijving

 

Uitvoering

regio Zuid-Holland (GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst Rotterdam-Rijnmond), afgerond in 2010

Producten

  • resultaat verwerkt in scabiësdraaiboek
  • IB-artikel

Toolkit scabies

Beschrijving

 

Uitvoering

regio Zuid-Holland (GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst Rotterdam-Rijnmond), afgerond in 2008

Producten

  • resultaat verwerkt in scabiësdraaiboek