Schurft aan schurft?

Beschrijving

In dit project gaat men in kaart brengen welke sociaalpsychologische determinanten van invloed zijn op het waarschuwen van contacten (door indexen) en op het wel/niet/gedeeltelijk uitvoeren van maatregelen (door contacten).  

Uitvoering

GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Rotterdam-Rijnmond en GGD Hollands Midden (start 2022)

Producten

 

Instructievideo behandeling scabiës

Beschrijving

In verband met een toename van het aantal scabiesgevallen, in combinatie met het regelmatig voorkomen van therapiefalen en het toenemen van het aantal vragen en meldingen bij de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en, zijn er instructievideo’s ontwikkeld. In deze video’s wordt de gehele behandeling van scabiës en bron- en contactonderzoek op een begrijpelijke manier uitgelegd.

Uitvoering

Regio Oost, GGD Twente, en Regio Utrecht, afgerond 2023

Producten

Video's over schurft

Therapie falen bij scabiës: welke factoren dragen daar aan bij?

Beschrijving

De drie noordelijke GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en Groningen, Fryslân en Drenthe worden in toenemende mate gevraagd om mee te denken in situaties buiten instellingen waarin de behandeling van scabiës lijkt te falen.
Door op gestructureerde wijze in kaart te brengen welke oorzaken van therapiefalen een rol spelen in (Noord) Nederland, kunnen we dit probleem, dat niet alleen individuele patiënten treft, maar ook diens contacten, gerichter gaan aanpakken.
Het doel van dit onderzoek is om te analyseren welke factoren in welke mate bijdragen aan het falen van de behandeling van klassieke scabiës, zodat we kunnen bijdragen aan het terugdringen van de verspreiding van deze ziekte in de samenleving. 

Uitvoering

GGD Fryslân in samenwerking met  GGD Groningen en GGD Drenthe;  lopend onderzoek, (2021)

Producten

 

Typering van scabiësmijten

Beschrijving

Genetische variabiliteit van Sarcoptes scabiei, in associatie met epidemiologische variabelen, Nederland, 2018-2023
In deze studie werd huidschraapselmonsters van 128 Nederlandse scabiëspatiënten geanalyseerd door middel van partial genome sequencing en gekoppeld aan de epidemiologische kenmerken van de patiënten. Er werden 15 verschillende cox1 subtypes onderscheiden, met enige clustering naar geografie en sociale context. Het aantal benodigde behandelingen verschilde niet tussen subtypes.

Uitvoering

Gestart regio Utrecht, overgenomen regio Noord Holland Flevoland: GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Amsterdam, afgerond 2023

Producten

Poster

Scabiës bij studenten

Beschrijving

Dit project doet in samenwerking met het NIVEL Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) onderzoek naar de prevalentie van scabiës onder studenten. Het onderzoek vergelijkt het aantal nieuwe scabiësconsulten in huisartsenpraktijken met veel studenten met consulten  in de algemene populatie in Nederland. Hierbij worden praktijken uit verschillende steden worden benaderd en worden gegevens over meerdere jaren verzameld. Op die manier is het mogelijk om ook onderzoek te doen naar regionale verschillen en naar trends over de tijd

Uitvoering

GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) regio Utrecht en Academische werkplaats AMPHI, lopend onderzoek (start 2019)

Producten

 

Extramurale scabiësbestrijding

Beschrijving

Dit project beoogt een kwaliteitsverbetering bij extramurale meldingen van scabiës. In eerste instantie richten we ons op de gewone scabiës en niet op scabiës crustosa omdat dit het vaakst voorkomt.

Uitvoering

regio Zuid-Holland (GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Haaglanden), afgerond in 2017

Producten

  • poster
  • coordinatiekaart
  • bijlage draaiboek in planning

Scabiës onder de loep

Beschrijving

De diagnostische mogelijkheden van scabies zijn beschreven. Ook is geinventariseerd hoe ketenpartners staan tegenover diagnostiek door de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst).

Uitvoering

regio Zeeland-Brabant (GGD Brabant -Zuidoost),  afgerond in 2016

Producten

Evaluatie scabiëstoolkit

Beschrijving

 

Uitvoering

regio Zuid-Holland (GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Rotterdam-Rijnmond), afgerond in 2010

Producten

  • resultaat verwerkt in scabiësdraaiboek
  • IB-artikel

Toolkit scabies

Beschrijving

 

Uitvoering

regio Zuid-Holland (GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Rotterdam-Rijnmond), afgerond in 2008

Producten

  • resultaat verwerkt in scabiësdraaiboek