Met het SNIV Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen (Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen) registratieformulier voor de wekelijkse incidentiemeting kunnen de gegevens in het verpleeghuis worden verzameld op papier. Vervolgens wordt de melding in OSIRIS information system (information system) geregistreerd.

In de rechterkolom van deze pagina kunt u het formulier downloaden. Dit document sluit aan bij het protocol versie 2015. Het Microsoft Word document is ook als download toegevoegd zodat u het formulier nog kunt aanpassen voor toepassing in uw eigen verpleeghuislocatie.