Het doel van dit registratieprotocol is komen tot een eenduidige uitvoering van de surveillance van infectieziekten binnen de verpleeghuizen die deelnemen aan de prevalentiemeting van SNIV Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen (Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen).

Onder het kopje "Download" zijn de afzonderlijke documenten te downloaden.

Het protocol voor april 2016 is aangepast. De aanpassingen staan beschreven op pagina 3 van het protocol. Voor november 2016 komt er een nieuw protocol. De bijlagen zijn niet aangepast.