Het doel van dit registratieprotocol is komen tot een eenduidige uitvoering van de surveillance van infectieziekten binnen de verpleeghuizen die deelnemen aan de incidentiemeting van SNIV Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen (Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen).

In de rechterkolom van deze pagina zijn de afzonderlijke document te downloaden.

Vanaf week 1 van 2016 geldt de 2016 versie van het protocol.