Iedere werkgever is wettelijk verplicht om periodiek een risico-inventarisatie en –evaluatie ( RI&E Risico-Inventarisatie en Evaluatie (Risico-Inventarisatie en Evaluatie)) te doen om de gevaren voor werknemers op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn op de werkplek in kaart te brengen.