Wat en waarom

Werken  zorgt voor structuur en regelmaat in ons leven, voor sociale contacten en het gevoel dat we ertoe doen. Dat kan ons gelukkig maken. Mensen die zich goed voelen, zorgen bovendien voor een prettig werkklimaat en voor efficiënte productie. Maar werken is niet altijd gezond. Ongezonde en onveilige werkomstandigheden kunnen klachten veroorzaken, ongevallen, productieverlies en persoonlijk leed. Werkgerelateerde klachten vormen in Nederland zo’n 5 procent van de totale ziektelast (de totale hoeveelheid gezondheidsschade en ongemak als gevolg van ziekte). Deze klachten nemen de vierde plaats in, na de gevolgen van roken, een ongezond milieu en overgewicht. Jaarlijks overlijden circa 4100 mensen aan de gevolgen van gezondheidsrisico’s op het werk. Het RIVM ontwikkelt kennis waardoor werknemers gezond en veilig hun werkzaamheden kunnen uitvoeren.

Hoe en met wie

Het RIVM doet dat door de kennis die het nu heeft over arbeid en gezondheid te onderhouden, en door kennisvelden op dit vlak te verbinden. Om een volledig beeld van gezondheid op de werkvloer te krijgen is het belangrijk om met een ‘brede blik’, in samenhang te kijken naar het productieproces, veiligheid, en blootstellingen aan stoffen voor werknemers en het milieu. Een voorbeeld is het onderzoek naar de stof PFOA perfluoroctaanzuur (perfluoroctaanzuur) voor werknemers van de fabriek Dupont/Chemours in Dordrecht, waarbij ook naar effecten van de stof voor omwonenden van de fabriek en het milieu wordt gekeken.

Concreet signaleert het RIVM of nieuwe stoffen schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Ook voert het risicobeoordelingen van stoffen uit, brengt het oorzaken van arbeidsongevallen in kaart, onderzoekt het factoren die de gezondheid en veiligheid op de werkvloer beïnvloeden, en volgt het de gezondheid van werkende mensen in algemene zin. Bovendien verzamelt het RIVM maatregelen die gedrag en cultuur kunnen veranderen en onderzoekt het of ze het bedoelde effect hebben. Verder wordt gekeken of de wet- en regelgeving en de handhaving toereikend zijn.

De resultaten worden integraal beschikbaar gemaakt voor beleidsmakers en sectororganisaties. Deze kennis is algemeen bruikbaar en is niet gericht op een specifiek bedrijf.

Het RIVM werkt structureel samen met kennispartners, inspecties (Sociale Zaken en Werkgelegenheid), sociale partners en sectororganisaties. Internationaal heeft het RIVM nauwe banden met onder meer het Europese agency voor chemische stoffen ECHA European Chemicals Agency (European Chemicals Agency), het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het werk (EU Europese Unie (Europese Unie)-OSHA)en de WHO World Health Organization (World Health Organization).