Wat en waarom?

Om infectieziekten effectief te kunnen bestrijden, is het belangrijk inzicht te krijgen in hoe epidemieën verlopen en welke eventuele nieuwe ziekteverwekkers opkomen (dynamica van infectieziekten). Hiervoor wordt veel gebruikt gemaakt van ‘modellering’. Modellen beschrijven hoe infectieziekten worden overgebracht. Met de modellen  kunnen  scenario’s doorgerekend worden: wat gebeurt er bijvoorbeeld wanneer bepaalde behandelingen of nieuwe vaccins worden ingezet? Wat betekent dat voor het aantal infecties in de toekomst? Ook wordt hiermee ingeschat hoe snel een ziekte zich door de bevolking verspreidt.  Een voorbeeld is de opkomst van meningokokken type W, die net als andere types meningokokken hersenvliesontsteking veroorzaakt. Is een nieuw vaccin nodig om deze opkomst te stoppen?

De technologische vooruitgang van de laatste jaren maakt het mogelijk om in het laboratorium veel complexe informatie uit kleine monsters te verkrijgen, waarmee we de DNA deoxyribonucleic acid (deoxyribonucleic acid)-volgorde van een persoon of de RNA ribonucleic acid (ribonucleic acid)-volgorde van een virus kunnen bepalen. We gebruiken bio-informatica om deze stroom aan gegevens en informatie begrijpelijk te maken. Hiermee kunnen we ziekteverwekkers typeren, en kunnen we proberen te begrijpen waarom sommige mensen wel ziek worden bij blootstelling en anderen niet.

Hoe en met wie?

Samenwerkingspartijen zijn diverse laboratoria. Verder zijn er goede contacten met universiteiten, en hebben sommige RIVM-onderzoekers een tweede aanstelling bij een universiteit. In internationaal verband werken we onder meer samen met andere instituten en universitaire groepen.

Taken

  • Onderzoek doen
  • Modellen ontwikkelen
  • Advisering (t.b.v. de Gezondheidsraad)