Wat en waarom

Economische activiteiten, zoals van de chemische industrie, moeten veilig zijn. De opslag, productie, het gebruik en vervoer van gevaarlijke stoffen kan risico’s met zich meebrengen voor mensen in de omgeving. Omgevingsveiligheid gaat over de vraag hoe we de beperkte ruimte in Nederland veilig kunnen benutten en deze risico’s zoveel mogelijk kunnen beperken.

Het draait hierbij om de afweging van risico's. Wat zijn de risico's bij het gebruik en transport van gevaarlijke stoffen, de veiligheid van fabrieken en de veiligheid van nieuwe zich snel ontwikkelende technologieën? De risico’s worden berekend, met soms grote onzekerheden. Daarbij wordt gekeken naar wat mensen als risico ervaren. Op basis van deze kennis adviseert en ondersteunt het RIVM diverse overheden bij het maken en uitvoeren van beleid. Het RIVM ontwikkelt en beheert (als wettelijke taak) de in Nederland voorgeschreven rekenmethoden om risicoanalyses te maken voor omgevingsveiligheid. Het vormt daarmee de schakel tussen wetenschap, beleid en uitvoering.

Hoe en met wie

Het RIVM heeft een breed netwerk van nationale en internationale kennisinstituten, universiteiten en hogescholen. Daarnaast doet het zelf onderzoek en deelt het deze kennis. Een voorbeeld is onderzoek naar de veroudering van installaties en domino-effecten. We hebben veel kennis over stoffen en over veiligheid in de industrie.

Vanwege de adviserende functie voor overheden heeft het RIVM nauw contact met ministeries, inspecties en omgevingsdiensten. Het netwerk omvat ook stakeholders uit het bedrijfsleven zodat de adviezen en het onderzoek aansluiten op de praktijk. Het netwerk in wetenschap en praktijk stelt ons ook in staat nieuwe technologische en maatschappelijke ontwikkelingen te signaleren.

In onderzoek streven we een multidisciplinaire aanpak na – gebruikmakend van sociaalwetenschappelijke inzichten. We zoeken naar optimale, soms innovatieve manieren om onderzoek te doen en kennis te verspreiden.