Wat en waarom?

In 1995 is de Landelijke Coördinatie Infectieziektenbestrijding ( LCI Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding (Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding)) opgericht om ervoor te zorgen dat verpleegkundigen en artsen van alle GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en uniform en professioneel een landelijk uitgebroken infectieziekte kunnen bestrijden. Het RIVM stelt daarom richtlijnen infectieziektebestrijding op, vooral dus voor de openbare gezondheidszorg (GGD). Hierin staat beschreven hoe er voor de patiënt en diens omgeving moet worden gehandeld.

In die richtlijnen staat wat GGD’en moeten doen bij een infectieziekte als waterpokken of zika virus, gordelroos of griep. Daarnaast gaat het om richtlijnen voor hygiëne. Die gelden niet alleen voor de openbare gezondheidszorg maar ook op bijvoorbeeld scholen, en in tatoeage- en piercingstudio’s. De richtlijnen zijn openbaar. Ze staan op lci.rivm.nl/richtlijnen en zijn sinds medio juli 2017 ook via een app (via de Apple-store en de Google Play Store) te raadplegen. Behalve richtlijnen zijn er draaiboeken beschikbaar om een uitbraak van een infectieziekte aan te pakken, bijvoorbeeld voor luchtweginfecties en voor voedselinfecties. Hierbij staan de afspraken wie welke rol heeft als meerdere mensen tegelijk ziek worden (uitbraak). Verder zijn er verpleegkundige stappenplannen en quizzen.

Ook medisch specialisten, huisartsen, bedrijfsartsen, microbiologen en veel andere professionals in de gezondheidszorg maken gebruik van de richtlijnen. Veelgebruikt is bijvoorbeeld het draaiboek prikaccidenten. Die komen in de hele gezondheidszorg voor, van de thuiszorg en de operatiekamer in het ziekenhuis, tot de schoonmaker die zich prikt aan weggegooide naald in de afvalzak. Voor patiënten en hun familieleden is er over alle infectieziekten ook publieksinformatie terug te vinden op rivm.nl.

Hoe en met wie?

De richtlijnen worden geschreven door de professionals zelf; zij zijn immers de deskundigen en ze moeten ermee werken.  Het RIVM coördineert het hele traject en zorgt voor de redactie en de implementatie van de richtlijnen. Onderzocht wordt hoe het perspectief van patiënten verwerkt kan worden in de richtlijnen. Hun ervaringen zijn al verwerkt in de tien ervaringsfilmpjes die met het Nederlands Huisartsen Genootschap zijn gemaakt, zoals het filmpje over Q-koorts.