Wat en waarom?

Het RIVM monitort hoeveel mensen seksueel overdraagbare ziekten (soa seksueel overdraagbare aandoening (seksueel overdraagbare aandoening)’s) hebben (surveillance). In het belang van de publieke gezondheid moet worden voorkomen dat het aantal mensen met een soa stijgt. Dit kan met preventieve activiteiten, zoals voorlichting over het gebruik van voorbehoedsmiddelen, en door te stimuleren dat mensen zich tijdig laten testen. De ernst van de ziektes verschilt. Chlamydia is bijvoorbeeld relatief onschadelijk maar kan op termijn onvruchtbaarheid veroorzaken. Syfilis is ernstiger en kan blindheid of verlamming veroorzaken.

Hoe en met wie?

Het RIVM maakt hierbij gebruik van de gegevens over het aantal afgenomen testen en de geconstateerde soa’s van de Centra Seksuele Gezondheid (CSG Centrum Seksuele Gezondheid (Centrum Seksuele Gezondheid)’s) van de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst). Zij verzamelen gegevens over soa’s in een systeem met gegevens over seksuele gezondheid (SOAP Seksueel Overdraagbare Aandoeningen Peilstation (Seksueel Overdraagbare Aandoeningen Peilstation)). De CSG’s voeren soa-testen uit en bieden een behandeling aan als dat nodig is. Indien gewenst kan dit anoniem. Waar nodig verwijzen zij door naar andere zorgverleners en waarschuwen zij de eventuele partners van de patiënt. Het RIVM rapporteert hier jaarlijks over aan het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), dat op basis hiervan een beleidsadvies opstelt.

Het RIVM subsidieert GGD’en op grond van een wettelijke regeling die aangeeft op welke soa’s getest moet worden. De subsidie wordt op basis van een jaarplan verstrekt en is jaarlijks een vast bedrag. CSG’s werken nauw samen met de landelijke thema-instituten Rutgers en SOA Aids NL. Ook zij ontvangen subsidie van het RIVM voor algemene en specifieke voorlichting voor doelgroepen. Daarnaast ontwikkelen en implementeren zij maatregelen, zoals partnerwaarschuwing bij een soa. Dit wordt gedaan om besmetting aan derden te voorkomen.

Het RIVM werkt samen met GGD’en, (instituten uit) de academische wereld, en de thema-instituten SOA Aids NL en Rutgers. Het RIVM subsidieert daarnaast de verenigingen van hiv humaan immunodeficientievirus (humaan immunodeficientievirus)-patiënten de Stichting Hiv humaan immunodeficientievirus (humaan immunodeficientievirus) Monitoring (SHM the HIV Monitoring and HIV Treatment Centres Foundation (the HIV Monitoring and HIV Treatment Centres Foundation)) en Hiv Vereniging.