Wat en waarom?

Voor het Rijksvaccinatieprogramma (RVP Rijksvaccinatie programma (Rijksvaccinatie programma)) worden 7 vaccins gebruikt die jaarlijks aan ongeveer 800.000 kinderen worden toegediend. In totaal gaat het om grote aantallen: circa 2,6 miljoen vaccins per jaar. Om dit goed te laten verlopen is een goede logistiek noodzakelijk. Het RIVM zorgt voor de inkoop van deze vaccins, voor de centrale opslag ervan, voor het transport naar drie regiokantoren in Nederland, en uiteindelijk voor het transport vanuit deze kantoren naar het consultatiebureau of de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst). Het RIVM bewaakt ook de kwaliteit van de vaccins totdat ze aan een kind worden gegeven. De vaccins moeten bijvoorbeeld zorgvuldig getest zijn en bewaard worden tussen de 2 en 8 graden Celcius. Daar wordt nauwkeurig op toegezien. Voor de jaarlijkse griepcampagne gaat het om circa 3,4 miljoen vaccins die in het najaar door de ingehuurde logistiek dienstverlener aan de huisartsen geleverd worden.

Doordat het RIVM inkoopt voor de hele bevolking, kan dit efficiënt aangepakt worden. Dat bespaart kosten. De vaccins in het RVP zijn allemaal geregistreerd. Dit betekent dat het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen ze heeft goedgekeurd voor gebruik.

Daarnaast heeft het RIVM vaccins en aanverwante producten op voorraad die niet in Nederland geregistreerd of moeilijk verkrijgbaar zijn. Het heeft daartoe een speciale ontheffing om ze in eigen beheer op voorraad te houden. Het gaat om antigiffen tegen giftige slangen-, schorpioenen, spinnen en vissen. Ze moeten 24/7 beschikbaar zijn zodat ze geleverd kunnen worden als dat nodig is. In 2018 zullen verschillende antigiffen tegen vergiftigingen door natuurlijke en chemische toxinen, waaronder paddenstoelen, zware metalen en bepaalde medicijnen, worden opgenomen in de calamiteitenvoorraad van RIVM.

Hoe en met wie?

Het RIVM werkt volgens hoge kwaliteitsnormen. Hierop wordt toegezien door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ Inspectie voor de Gezondheidszorg (Inspectie voor de Gezondheidszorg)). Het RIVM heeft veel kennis over de vaccins die op de markt zijn, en er is regelmatig contact met de zes multinationals die ze produceren. Het logistieke proces doet het RIVM deels zelf, deels door taken uit te besteden aan een logistiek dienstverlener. De vaccinaties worden toegediend door (huis)artsen en verpleegkundigen, onder andere bij de GGD en op consultatiebureaus. Het instituut werkt veel samen met het Nederlands Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (UMC Utrecht) (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (UMC Utrecht))). Deze organisatie adviseert het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) welke antigiffen het RIVM op voorraad zou moeten nemen. 

Taken

  • Zorgdragen voor de inkoop, opslag en distributie van vaccins en aanverwante producten, inclusief bewaken van de kwaliteit ervan, voor alle overheidsprogramma’s zoals het Rijksvaccinatieprogramma, de griepcampagne en het Nationaal serumdepot.
  • Afhandeling van klachten of claims rond vaccins en vaccinaties.
  • Adviseren van het ministerie van VWS over vaccins en vaccinaties.
  • Actueel houden van kennis over de vaccinmarkt, door congressen te bezoeken en contact te onderhouden met de industrie.