Dr. Annemieke de Vries is hoofd van het centrum Gezondheidsbescherming van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Ik zet mij graag met inhoudelijk brede expertiseteams in voor gezondheidsvraagstukken met grote maatschappelijke relevantie. Het doel en tevens de uitdaging van mijn werk is het beschermen van de gezondheid van de mens en daarbij innovaties op een verantwoorde manier de ruimte geven.

Annemieke de Vries (1967) studeerde Gezondheidswetenschappen aan Maastricht University. Ze promoveerde in 1997 aan de Universiteit Utrecht op onderzoek naar de rol van DNA deoxyribonucleic acid (deoxyribonucleic acid)-herstel in het ontstaan van kanker na blootstelling aan carcinogene stoffen. Daarna vertrok zij voor twee-en-een-half jaar naar de Verenigde Staten, waar zij zich als postdoctoraal KWF Koningin Wilhelmina Fonds voor de Nederlandse Kankerbestrijding (Koningin Wilhelmina Fonds voor de Nederlandse Kankerbestrijding)-fellow verdiepte in de rol van tumorsuppressorgenen bij het ontstaan van borstkanker bij het Center for Cancer Research van het Massachusetts Institute of Technology (MIT Massachusetts Institute of Technology (Massachusetts Institute of Technology)) in Cambridge.
Sinds 2000 werkt Annemieke bij het RIVM; eerst in diverse (senior) onderzoeksfuncties en sinds 2006 op verschillende leidinggevende posities. Zo gaf zij als hoofd mede vorm aan de nieuwe afdeling Determinanten en Biomarkers voor Chronische Ziekten. In 2008 werd Annemieke plaatsvervangend en in 2011 waarnemend hoofd van het Laboratorium voor Gezondheidsbeschermingsonderzoek. Sinds 2013 is zij hoofd van het nieuwe centrum Gezondheidsbescherming.

In het centrum Gezondheidsbescherming doen Annemieke en haar team onderzoek naar effecten en risico’s van chemische en biologische agentia en leefstijlfactoren ter bescherming van de volksgezondheid en ze brengen hierover advies uit aan diverse ministeries. Speciale aandacht gaat uit naar geneesmiddelen, medische hulpmiddelen, tabaksproducten, nanotechnologie en chemische stoffen. Het centrum analyseert risico’s op productniveau maar kijkt ook naar veilige toepassing in bijvoorbeeld de zorg en doelmatigheid van de keten. Verder wordt binnen het centrum onderzoek verricht naar healthy ageing en gezondheidseffecten van de 24-uurseconomie en signaleert het centrum innovaties in bovengenoemde domeinen. Het toepassen van diverse innovatieve technieken zoals genomics in de uitgebreide laboratoriuminfrastructuur zijn kenmerkend voor het onderzoek bij GZB Gezondheidsbescherming (Gezondheidsbescherming).

Expertise

  • Gezondheidsbescherming
  • Moleculair kankeronderzoek
  • Genomics
  • Toxicologie
  • Laboratoriummanagement

Contact

E-mail: info@rivm.nl