Dr. A.J. Albert Jan van Hoek (1980) is senior onderzoeker bij de afdeling Modellering van infectieziekten van het RIVM. Hij combineert deze functie met een rol als Assistent Professor Vaccine Economics aan de London School of Hygiene & Tropical Medicine in Londen (UK United Kingdom (United Kingdom)). Zijn onderzoek ondersteunt beslissingen voor het bestrijden van infectieziekten; dit kan zijn door het verbeteren van epidemiologische kennis, het verzamelen van meer data wat betreft de ziektelast, het ontwikkelen van beslis modellen (inclusief dynamische transmissie modellen), maar ook door onderzoek te doen naar hoe de bevolking vindt dat de voor- en nadelen van vaccinaties moeten worden afgewogen in beslissingen. Hij heeft dit werkt toegepast op waterpokken, gordelroos, kinkhoest, pneumokokken ziekte en (pandemische) griep.

Achtergrond

Albert Jan van Hoek studeerde Economie en Medische Biologie aan de Universiteit van Groningen. Na het afronden van zijn studie vertrok hij voor tien jaar naar Engeland om te werken aan de kosten-effectiviteit van vaccinatie programma's.  Hij werkte zowel bij Public Health England (toen nog Health Protection Agency), als bij de London School of Hygiene & Tropical Medicine, waar hij nog steeds aan verbonden is. Vanuit Engeland is hij gedetacheerd geweest naar Gambia en naar Kenia.

Hij heeft meer dan 40 artikelen gepubliceerd in internationale wetenschappelijke tijdschriften en hij adviseert zowel de Nederlandse als de Britse overheid over vaccinatiebeleid.

Contact