Dr. ir. E.A.B. Over (1976) is doelmatigheidsonderzoeker bij het RIVM. Hij doet kosteneffectiviteitsanalyses, vaak met betrekking tot chronische ziekten. Modelleren is zijn specialiteit.

Eelco Over studeerde Technische Natuurkunde aan de Technische Universiteit Delft. In 2007 verdedigde hij zijn proefschrift Quantitative analysis of saccadic search strategy aan de Universiteit Utrecht, waarin hij onderzocht hoe mensen oogbewegingen maken als ze iets moeten zoeken. Daarna werkte hij als onderzoeker naar het gebruik van toetsenbord en muis gerelateerd aan RSI Repetetive Strain Injury, dit wordt ook wel KANS genoemd. Klachten aan arm, nek en schouder. (Repetetive Strain Injury, dit wordt ook wel KANS genoemd. Klachten aan arm, nek en schouder.)-preventie.

Sinds 2009 werkt hij als doelmatigheidsonderzoeker bij het RIVM. Hij heeft aan veel uiteenlopende onderwerpen gewerkt, waaronder tabaksinterventies, chlamydia screening, gebruik van stappentellers ter stimulatie van fysieke activiteit, sterfte en ligduur bij kinderen met laag geboortegewicht, interventies om het lichaamsgewicht (de BMI Body Mass Index (Body Mass Index)) te verlagen, en interventies ter voorkoming van chronische ziekten, waaronder diabetes. Zijn interesse ligt vooral bij het modelleren van de kosteneffectiviteit op de lange termijn.

Expertise

  • Gezondheidseconomie
  • Modelleren
  • Economische evaluatie
  • Chronische ziekten en doelmatigheid
  • Kosteneffectiviteit
  • Preventie

Contact

E-mail: info@rivm.nl