Een selectie uit de nevenfuncties van Peter Schielen, hoofd referentielaboratorium pre- en neonatale screening bij het centrum voor Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratium Surveillance (IDS Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance (Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance)).

 • Lid organisatie comité, 9e wereldcongres International Society Neonatal Screening, 2016
 • Deputy editor-in-chief International Journal Neonatal Screening (2015-heden)
 • Bestuurslid Nederlandse Associatie voor Community Genetics en Public Health Genomics (2006-2012)
 • Lid Programma commissie Neonatale hielprikscreening
 • Voorzitter van het landelijk overleg screeningslaboratoria
 • Lid werkgroep Onderzoek Neonatale hielprikscreening
 • Lid werkgroep hielprikscreening Caribisch Nederland
 • Lid Adviescommissie neonatale hielprik screening - metabole ziekten
 • Lid Adviescommissie neonatale hielprikscreening -cystische fibrose
 • Vice-voorzitter Special Interest Group Maternal serum screening van de International Society Prenatal Diagnosis (2011-2014)
 • Editor ISPD Newsletter-Prenatal Perspectives (2011-2014)