Publicaties van Paul van Gils, onderzoeker doelmatigheid van preventie bij het RIVM.

Internationaal peer reviewed publicaties eerste auteur

 • Van Gils P, van den Berg M, van Kranen H, de Wit AG. A literature review of assumptions on test characteristics and adherence in economic evaluations of colonoscopy and CT-colonography screening. Eur J Cancer, 2009;45:1554-9.
 • Van Gils PF, Hamberg-van Reenen HH, van den Berg M, Tariq L, de Wit GA. The scope of costs in alcohol studies: Cost-of-illness studies differ from economic evaluations. Cost Eff Resour Alloc, 2010;8:15.
 • Van Gils PF, Tariq L, Verschuuren M, van den Berg M. Cost-effectiveness research on preventive interventions: a survey of the publications in 2008. Eur J Public Health, 2011;21:260-4.
 • Van Gils PF, Lambooij MS Multiple Sclerose (Multiple Sclerose ), Flanderijn MH, van den Berg M, de Wit GA, Schuit AJ, Struijs JN, van den Berg B. Willingness to participate in a lifestyle intervention program of patients with type 2 diabetes mellitus: a conjoint analysis. Patient Prefer Adherence, 2011;5:537-46.
 • Van Gils PF, Over EA, Hamberg-van Reenen HH, de Wit GA, van den Berg M, Schuit AJ, Engelfriet PM. The polypill in the primary prevention of cardiovascular disease: cost-effectiveness in the Dutch population. BMJ Open, 2011;1:e000363.Nationaal peer reviewed publicaties eerste auteur

 • Van Gils PF, de Wit GA, Schuit J, van den Berg M. Screening op aneurysma aortae abdominalis: effectiviteit en kosteneffectiviteit. Ned Tijdschr Geneeskd. 2009; 153: B383
 • Van Gils, PF, Schoemaker CG, Polder, JJ. Hoeveel mag een gewonnen levensjaar kosten? Ned Tijdschr Geneeskunde 2013; 157: A6507Nationaal peer reviewed publicaties overig

 • Hamberg-van Reenen HH, Meijer SA, Savelkoul M, van Gils PF, Pijpers FIM. Verkenning jeugdgezondheid: landelijk overzicht gezondheid Nederlandse jeugd. Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 2013; 91: 388-390.
 • Hamberg-van Reenen HH, van Gils PF, Pijpers FIM. De gezondheid van de Nederlandse jeugd. Relatief gezond, maar leefstijl vraag aandacht Ned Tijdschr Geneeskunde 2014; 158: A7824

 

 

Internationaal peer reviewed publicaties overig

 • Van Gils RF, Boot, CRL crown-rump length (crown-rump length), van Gils PF, Bruynzeel D, Coenraads PJ, van Mechelen W, Riphagen I, Anema JR. Effectiveness of prevention programmes for hand dermatitis: a systematic review of the literature. Contact Dermatitis, 64, 64, 63-72
 • Veldwijk J, Lambooij MS, van Gils PF, Struijs JN, Smit HA, de Wit GA. Type 2 diabetes patients' preferences and willingness to pay for lifestyle programs: a discrete choice experiment. BMC Public Health. 2013;13:1099
 • Wanders JO, Veldwijk J, de Wit GA, Hart HE, van Gils PF, Lambooij MS. The effect of out-of-pocket costs and financial rewards in a discrete choice experiment: an application to lifestyle programs. BMC Public Health, 2014;14:870.Rapporten

 • Van den Berg M, van Gils PF, van Kranen H. Literatuuronderzoek naar methoden voor dikkedarmkankerscreening. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, RIVM rapport V/270214001/2007, 2007
 • Van den Berg M, van Gils PF, de Wit GA, Schuit JM Joint meeting (Joint meeting). Economic evaluation of prevention, fourth report on the cost-effectiveness of preventive interventions. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, RIVM Report 270091005/2008, 2008
 • Van Gils PF, de Wit GA, Schuit AJ, van den Berg M. Kosteneffectiviteit van preventie, Update van het rapport Vijgen et al. 2005. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, RIVM Rapport 270091008/2008, 2008
 • Van Gils PF, Tariq L, Hamberg-van Reenen HH, van den Berg M. Kosteneffectiviteit van preventie: Overzicht van nieuwe preventieve interventies 2006-2007 met een eerste aanwijzing voor effectiviteit en kosteneffectiviteit (‘early warning’), Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, RIVM rapport 270091009/2008, 2009
 • Engelfriet PM, van Gils PF, Smit HA, Preparticipatiescreening om plotse dood te voorkomen: ‘Italian design’ voor Nederlandse sporters? Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, RIVM rapport 260264001/2009, 2009
 • Hamberg-van Reenen HH, Meijer S, van Gils PF, Savelkoul M. Gezond opgroeien Verkenning jeugdgezondheid, Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, RIVM rapport 270752001/2014
 • Suijkerbuijk A, van Gils P, de Wit A. De kosteneffectiviteit van interventies gericht op verslaving aan alcohol en middelen, Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, RIVM Briefrapport 133499001/2014Abstracts

 • Tariq Luqman, van Gils Paul, de Wit Ardine. De validiteit van de QALY quality-adjusted life years (quality-adjusted life years), Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, 86 (4), 2008, p. 182-184 Houten
 • Van den Berg M, van Gils P, De Wit GA, Schuit J, Cost-effectiveness of prevention: opportunities for public health policy in the Netherlands? Value in Health, 11 (6), 2008, A 373
 • Van Gils PF, Hamberg-van Reenen HH, Tariq L, van den Berg M. Kosteneffectiviteitonderzoek van preventieve maatregelen: een overzicht van de publicaties in 2007, Nederlands Congres Volksgezondheid, Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen 87 (3), 2009, p. 38-39 Houten
 • Van Gils PF, Tariq L, Verschuuren M, van den Berg M. Cost-effectiveness research on preventive measures: a survey of the publications in 2008. Value in Health, 12 (7), 2009, A249
 • Van Gils PF, Hamberg-van Reenen HH, Tariq L, van den Berg M. Cost-effectiveness research on preventive measures: A review of the literature. Eur J of Public Health, 19 (Supplement 1), 2009, 102
 • Van den Berg M, Schuit JA, van Gils PF, de Wit GA. Prevention: Cost-effectiveness in context. Eur J of Public Health, 19, (Supplement 1), 2009, 102-103
 • Van Gils PF, Lambooij MS, Struijs JN,  Flanderijn MHW, van den Berg M, van den Berg B. Factors influencing valuation of- and willingness to participate in- a lifestyle intervention: An exploratory conjoint analysis with diabetes type 2 patients. Value in Health, 13 (7), 2010, A296
 • Van Gils PF, Hamberg-van Reenen HH, Over E Engelfriet PM. Kosteneffectivitiet van de polypil in de primaire preventie van hart- en vaatziekten. Nederlands Congres Volksgezondheid, Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen 89 (3), 2011, p. 36 Houten
 • Van Gils PF, Hamberg-van Reenen HH, Over E, de Wit GA, van den Berg M, Schuit AJ, Engelfriet PM. The polypill in the Primary Prevention of Cardiovascular Disease: Cost-Effectiveness in the Dutch Population. Value in Health, 14 (7), 2011 A381Boeken

 • De Wit GA, Tariq L, Van Gils P, Panneman MJM, Over Euro en Effect, handleiding voor economosch evaluatieonderzoek bij gezondheidsbevordering. Amsterdam: Consument en Veiligheid, 2010
 • Van Gils PF. Economic Evaluation of Prevention. From drawing board to real world practice (thesis). Amsterdam: Vrije Universiteit, 2012.