Publicaties van Paul van Gils, onderzoeker doelmatigheid van preventie bij het RIVM.

Internationaal peer reviewed publicaties eerste auteur

 • Van Gils P, van den Berg M, van Kranen H, de Wit AG. A literature review of assumptions on test characteristics and adherence in economic evaluations of colonoscopy and CT-colonography screening. Eur J Cancer, 2009;45:1554-9.
 • Van Gils PF, Hamberg-van Reenen HH, van den Berg M, Tariq L, de Wit GA. The scope of costs in alcohol studies: Cost-of-illness studies differ from economic evaluations. Cost Eff Resour Alloc, 2010;8:15.
 • Van Gils PF, Tariq L, Verschuuren M, van den Berg M. Cost-effectiveness research on preventive interventions: a survey of the publications in 2008. Eur J Public Health, 2011;21:260-4.
 • Van Gils PF, Lambooij MS Multiple Sclerose (Multiple Sclerose), Flanderijn MH, van den Berg M, de Wit GA, Schuit AJ, Struijs JN, van den Berg B. Willingness to participate in a lifestyle intervention program of patients with type 2 diabetes mellitus: a conjoint analysis. Patient Prefer Adherence, 2011;5:537-46.
 • Van Gils PF, Over EA, Hamberg-van Reenen HH, de Wit GA, van den Berg M, Schuit AJ, Engelfriet PM. The polypill in the primary prevention of cardiovascular disease: cost-effectiveness in the Dutch population. BMJ Open, 2011;1:e000363.Nationaal peer reviewed publicaties eerste auteur

 • Van Gils PF, de Wit GA, Schuit J, van den Berg M. Screening op aneurysma aortae abdominalis: effectiviteit en kosteneffectiviteit. Ned Tijdschr Geneeskd. 2009; 153: B383
 • Van Gils, PF, Schoemaker CG, Polder, JJ. Hoeveel mag een gewonnen levensjaar kosten? Ned Tijdschr Geneeskunde 2013; 157: A6507Nationaal peer reviewed publicaties overig

 • Hamberg-van Reenen HH, Meijer SA, Savelkoul M, van Gils PF, Pijpers FIM. Verkenning jeugdgezondheid: landelijk overzicht gezondheid Nederlandse jeugd. Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 2013; 91: 388-390.
 • Hamberg-van Reenen HH, van Gils PF, Pijpers FIM. De gezondheid van de Nederlandse jeugd. Relatief gezond, maar leefstijl vraag aandacht Ned Tijdschr Geneeskunde 2014; 158: A7824

 

 

Internationaal peer reviewed publicaties overig

 • Van Gils RF, Boot, CRL crown-rump length (crown-rump length), van Gils PF, Bruynzeel D, Coenraads PJ, van Mechelen W, Riphagen I, Anema JR. Effectiveness of prevention programmes for hand dermatitis: a systematic review of the literature. Contact Dermatitis, 64, 64, 63-72
 • Veldwijk J, Lambooij MS, van Gils PF, Struijs JN, Smit HA, de Wit GA. Type 2 diabetes patients' preferences and willingness to pay for lifestyle programs: a discrete choice experiment. BMC Public Health. 2013;13:1099
 • Wanders JO, Veldwijk J, de Wit GA, Hart HE, van Gils PF, Lambooij MS. The effect of out-of-pocket costs and financial rewards in a discrete choice experiment: an application to lifestyle programs. BMC Public Health, 2014;14:870.Rapporten

 • Van den Berg M, van Gils PF, van Kranen H. Literatuuronderzoek naar methoden voor dikkedarmkankerscreening. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, RIVM rapport V/270214001/2007, 2007
 • Van den Berg M, van Gils PF, de Wit GA, Schuit JM Joint meeting (Joint meeting). Economic evaluation of prevention, fourth report on the cost-effectiveness of preventive interventions. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, RIVM Report 270091005/2008, 2008
 • Van Gils PF, de Wit GA, Schuit AJ, van den Berg M. Kosteneffectiviteit van preventie, Update van het rapport Vijgen et al. 2005. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, RIVM Rapport 270091008/2008, 2008
 • Van Gils PF, Tariq L, Hamberg-van Reenen HH, van den Berg M. Kosteneffectiviteit van preventie: Overzicht van nieuwe preventieve interventies 2006-2007 met een eerste aanwijzing voor effectiviteit en kosteneffectiviteit (‘early warning’), Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, RIVM rapport 270091009/2008, 2009
 • Engelfriet PM, van Gils PF, Smit HA, Preparticipatiescreening om plotse dood te voorkomen: ‘Italian design’ voor Nederlandse sporters? Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, RIVM rapport 260264001/2009, 2009
 • Hamberg-van Reenen HH, Meijer S, van Gils PF, Savelkoul M. Gezond opgroeien Verkenning jeugdgezondheid, Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, RIVM rapport 270752001/2014
 • Suijkerbuijk A, van Gils P, de Wit A. De kosteneffectiviteit van interventies gericht op verslaving aan alcohol en middelen, Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, RIVM Briefrapport 133499001/2014Abstracts

 • Tariq Luqman, van Gils Paul, de Wit Ardine. De validiteit van de QALY quality-adjusted life years (quality-adjusted life years), Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, 86 (4), 2008, p. 182-184 Houten
 • Van den Berg M, van Gils P, De Wit GA, Schuit J, Cost-effectiveness of prevention: opportunities for public health policy in the Netherlands? Value in Health, 11 (6), 2008, A 373
 • Van Gils PF, Hamberg-van Reenen HH, Tariq L, van den Berg M. Kosteneffectiviteitonderzoek van preventieve maatregelen: een overzicht van de publicaties in 2007, Nederlands Congres Volksgezondheid, Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen 87 (3), 2009, p. 38-39 Houten
 • Van Gils PF, Tariq L, Verschuuren M, van den Berg M. Cost-effectiveness research on preventive measures: a survey of the publications in 2008. Value in Health, 12 (7), 2009, A249
 • Van Gils PF, Hamberg-van Reenen HH, Tariq L, van den Berg M. Cost-effectiveness research on preventive measures: A review of the literature. Eur J of Public Health, 19 (Supplement 1), 2009, 102
 • Van den Berg M, Schuit JA, van Gils PF, de Wit GA. Prevention: Cost-effectiveness in context. Eur J of Public Health, 19, (Supplement 1), 2009, 102-103
 • Van Gils PF, Lambooij MS, Struijs JN,  Flanderijn MHW, van den Berg M, van den Berg B. Factors influencing valuation of- and willingness to participate in- a lifestyle intervention: An exploratory conjoint analysis with diabetes type 2 patients. Value in Health, 13 (7), 2010, A296
 • Van Gils PF, Hamberg-van Reenen HH, Over E Engelfriet PM. Kosteneffectivitiet van de polypil in de primaire preventie van hart- en vaatziekten. Nederlands Congres Volksgezondheid, Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen 89 (3), 2011, p. 36 Houten
 • Van Gils PF, Hamberg-van Reenen HH, Over E, de Wit GA, van den Berg M, Schuit AJ, Engelfriet PM. The polypill in the Primary Prevention of Cardiovascular Disease: Cost-Effectiveness in the Dutch Population. Value in Health, 14 (7), 2011 A381Boeken

 • De Wit GA, Tariq L, Van Gils P, Panneman MJM, Over Euro en Effect, handleiding voor economosch evaluatieonderzoek bij gezondheidsbevordering. Amsterdam: Consument en Veiligheid, 2010
 • Van Gils PF. Economic Evaluation of Prevention. From drawing board to real world practice (thesis). Amsterdam: Vrije Universiteit, 2012.