Dr. Reinskje Talhout (1971) is senior onderzoeker tabak en drugs bij het Centrum voor Gezondheidsbescherming van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Wij nemen als RIVM een onafhankelijke plaats in bij het onderzoek naar tabaksproducten en de adviezen daarover.

Reinskje Talhout studeerde scheikunde  met specialisatie fysisch-organische chemie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij promoveerde daar in 2003. Daarnaast studeerde zij filosofie (specialisatie wetenschapsfilosofie, logica en kentheorie).

Vanaf 2004 werkt Reinskje Talhout als onderzoeker bij het RIVM. Ze onderzoekt de chemische samenstelling van tabaksproducten en de giftige, verslavende en aantrekkelijke eigenschappen ervan. Bij het centrum Gezondheidsbescherming staat een rookmachine, waarmee de uitstoot van verschillende stoffen uit sigaretten wordt gemeten. Gegevens over de samenstelling van sigaretten per merk en type worden gegeven op de website Tabakinfo.nl.

Sinds 2011 is zij hoofd van het Collaborating Centre for Tobacco Product Regulation and Control van de World Health Organization. Dit centrum ondersteunt WHO World Health Organization (World Health Organization) Tobacco Free Initiative (TFI Tobacco Free Initiative (Tobacco Free Initiative)) met onder meer het opzetten en valideren van laboratoriumbepalingen voor de tabakscontrole, advies op het gebied van nieuwe tabaks- en tabaksachtige producten en informatieverstrekking over tabaksproducten.

Reinskje Talhout is sinds 2011 ook coördinator van het Coördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs (CAM Coördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs (Coördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs)). Het CAM onderwerpt nieuw op de Nederlandse markt verschenen drugs aan een multidisciplinaire risicobeoordeling en adviseert de Minister van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) over toepasselijke te nemen maatregelen. Nieuwe drugs zijn psychoactieve stoffen van synthetische (smart drugs als ghb gamma-hydroxybutaanzuur (gamma-hydroxybutaanzuur), xtc ecstasy (ecstasy)) of natuurlijke oorsprong (paddo’s en kruiden).

Expertise

  • Tabak
  • Drugs
  • Verslaving
  • Publieksinformatie
  • Beleidsadvies

Contact

E-mail: info@rivm.nl