Sinds april 2014 maakt Loes Soetens deel uit van de modelleringsafdeling van het centrum Epidemiologie en Surveillance van het RIVM. Ze werkt aan een project getiteld “Datavisualisatie en vroegsignalering op het CIb Centre for Infectious Disease Control (Centre for Infectious Disease Control)” onder begeleiding van Jacco Wallinga. In dit project probeert ze inzicht te krijgen in hoe om te gaan met complexe data, bestaande uit een tijd, plaats, persoon en typeringscomponent, en in hoe tijdens een uitbraak dataverwerking en weergave beter kan.

Loes Soetens

Achtergrond

Loes Soetens is in November 2011 afgestudeerd in epidemiologie aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Ze is gespecialiseerd in infectieziekten en internationale gezondheid. Na haar afstuderen is zij begonnen bij het centrum epidemiologie en surveillance van het RIVM en is zij betrokken geweest bij verschillende surveillance projecten, zoals surveillance van postoperatieve wondinfecties en surveillance van seksueel overdraagbare aandoeningen, waaronder gonorroe en hepatitis B.

Contact