Sinds januari 2016 werkt Maarten als promovendus bij het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, onder leiding van Maria Xiridou, Jacco Wallinga en Birgit van Benthem. Maarten onderzoekt de effecten van verschillende preventiemaatregelen, zoals “Pre-Exposure-Profylaxe” (PrePpre-expositieprofylaxe) en partnernotificatie op de verspreiding van HIVhumaan immunodeficientievirus en andere sexueel overdraagbare aandoeningen onder mannen die seks hebben met mannen. De resultaten van deze simulaties zullen ook worden gebruikt in een kosteneffectiviteitsanalyse.

Achtergrond

Maarten Reitsema behaalde in 2015 zijn masterdiploma voor de master Life Sciences: Systems Biology and Bioinformatics aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens zijn studie heeft hij o.a. gewerkt aan het automatiseren van de kwaliteitscontrole bij LCLiquid chromatography-MSmicrosoft data en het modelleren van het complete metabolisme van kankercellen.

Contact