Drs. Monique Groenewold is coördinator van het Kennis- en informatiepunt risico’s nanotechnologie bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

De grote uitdaging van het RIVM is om bij het uitvoeren van excellent onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek ook oog te hebben voor het belang van de verschillende partijen in het maatschappelijke veld.

In de loopbaan van Monique Groenewold heeft het vertalen en integreren van onderzoeksresultaten naar concrete en bruikbare adviezen voor overheid en/of bedrijfsleven in relatie tot risico’s en management van chemische  stoffen altijd centraal gestaan.

Zij studeerde Biomedische Wetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Daarna werkte zij enkele jaren als praktiserend arbeidshygiënist bij AKZO Nobel Pharma en de Arbodienst Oss. Vanaf 1998 heeft zij bij TNO Quality of Life verschillende functies gehad waaronder senior projectleider, productmanager en teammanager in het veld van chemische stoffen en veiligheid.

Momenteel is Monique Groenewold coördinator van het Kennis- en informatiepunt risico’s nanotechnologie (KIR-Nano) bij het RIVM (sinds 2012). KIR kennis- en informatiepunt risico’s van nanotechnologie (kennis- en informatiepunt risico’s van nanotechnologie)-nano signaleert risico’s van nanotechnologie en de ontwikkelingen voor mens en milieu.  Deze organisatie verbindt verschillende onderzoeksvelden binnen het RIVM en (inter)nationaal en maakt de vertaalslag naar beleid.

KIR-nano bouwt en onderhoudt een uitgebreid (inter)nationaal netwerk en richt zich op de risico’s voor de werknemer, consumenten en patiënten. Het gaat daarbij om arbeidshygiëne, voeding, consumentenproducten, geneesmiddelen en medische technologie.

KIR-nano neemt onder meer deel aan de mondiale ISO International Organization of Standardization (International Organization of Standardization)- (International Standards Organization) en OECD Organisation for Economic Co-operation and Development (Organisation for Economic Co-operation and Development)-werkgroepen (Organisation for Economic Co-operation and Development) over risico’s van nanotechnologie. Ook participeert KIR-nano in diverse EU Europese Unie (Europese Unie)-activiteiten rond risico’s van nanomaterialen, zoals REACH CASG CARACAL subgroup (CARACAL subgroup) Nano of SCENIHR Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks (Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks). Nationaal is KIR-nano actief in onder meer de interdepartementale werkgroep risico’s, waarin verschillende ministeries zijn vertegenwoordigd.

Expertise

  • Nanotechnologie
  • Arbeidshygiëne
  • Risico’s blootstelling aan chemische stoffen

Contact

E-mail: KIR-nano@rivm.nl