Pieter de Boer is gezondheidseconoom binnen de afdeling Modellering van Infectieziekten. Het budget voor de gezondheidszorg is niet oneindig; er zullen dus keuzes moeten worden gemaakt over welke zorg wel en welke zorg niet wordt vergoed. Kosteneffectiviteitsstudies helpen bij het maken van deze afweging, door het in kaart brengen van de kosten en baten van een interventie. Deze wordt vervolgens uitgezet tegen de verwachte gezondheidswinst. Verschillende interventies kunnen op deze manier met elkaar worden vergeleken, zodat met het beschikbare budget een maximale gezondheidswinst wordt behaald.

Pieter modelleert de impact van preventieprogramma’s op het aantal infecties, ziekenhuisopnames en sterfgevallen, en bijbehorende kosteneffectiviteitsberekeningen en onzekerheidsanalyses. Recentelijk heeft hij gewerkt aan doelmatigheidsanalyses van griepvaccinatie, screening naar chronische Q-koorts en gordelroosvaccinatie.

Achtergrond

Pieter de Boer is afgestudeerd in de Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek aan het Van Hall Instituut in Leeuwarden, en vervolgens in de Farmacie aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 2020 heeft hij zijn promotieonderzoek afgerond aan de Rijksuniversiteit Groningen, met als titel “Cost-effectiveness of vaccination strategies to protect older adults: Focus on herpes zoster and influenza”.

Pieter werkt bij de afdeling Modellering Infectieziekten sinds 2017.

Contact