Pieter de Boer is gezondheidseconoom, gespecialiseerd in interventies tegen infectieziekten, zoals bijvoorbeeld vaccinatie. Het budget voor de gezondheidszorg is niet oneindig; daarom zullen er afwegingen moeten worden gemaakt welke zorg wel en niet wordt vergoed. Kosteneffectiviteitsstudies helpen bij het maken van deze afweging, door het in kaart brengen van de kosten en besparingen van de interventie. Dit wordt vervolgens uitgezet tegen de verwachte gezondheidswinst. Verschillende interventies kunnen op deze manier met elkaar worden vergeleken, zodat het gezondheidsbudget optimaal kan worden ingezet met maximale gezondheidswinst. Het werk variƫert van het modelleren van de invloed van vaccinatie op de overdracht van infectieziekten, tot het adviseren over beleid rondom het vaccinatieprogramma met bijbehorende ethische aspecten. In zijn huidige project bij het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu richt Pieter zich op de doelmatigheid van een screeningsprogramma naar chronische Q-koorts infecties.

Pieter de Boer

Achtergrond

Pieter de Boer is afgestudeerd in de Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek aan het Van Hall Instituut in Leeuwarden, en vervolgens in de Farmacie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na zijn studie is Pieter een promotie gestart aan de Rijksuniversiteit Groningen, aan kosteneffectiviteit van influenzavaccinatie en gordelroosvaccinatie.

Contact