Nevenfuncties van Johan Polder, chief science officer Gezondheidseconomie bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Mileu (RIVM).

2007-heden    Bijzonder hoogleraar ‘Economische aspecten van gezondheid en zorg’
                           aan de Universiteit van Tilburg, departement Tranzo.
2012-heden    Nivel, Voorzitter Maatschappelijke Adviesraad, Zorgregistraties.
2012-heden    Lid Raad van Toezicht Zorggroep Sirjon (ouderenzorg, gehandicaptenzorg).
2013-heden    Driestar Educatief: lid wetenschappelijke adviesraad.
2014-heden    CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek): Voorzitter Redactieraad van de Monitor Langdurige Zorg (MLZ).
2016-heden    ZONMW, lid commissie Memorabel.
2016-heden    ZONMW, lid commissie Werk(en) is Gezond.