Nevenfuncties van Johan Polder, chief science officer Gezondheidseconomie bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Mileu (RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).

2007-heden    Bijzonder hoogleraar ‘Economische aspecten van gezondheid en zorg’
                           aan de Universiteit van Tilburg, departement Tranzo.
2012-heden    NivelNederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg, Voorzitter Maatschappelijke Adviesraad, Zorgregistraties.
2012-heden    Lid Raad van Toezicht Zorggroep Sirjon (ouderenzorg, gehandicaptenzorg).
2013-heden    Driestar Educatief: lid wetenschappelijke adviesraad.
2014-heden    CBSCentraal Bureau voor de Statistiek: Voorzitter Redactieraad van de Monitor Langdurige Zorg (MLZ).
2016-heden    ZONMWNederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie, lid commissie Memorabel.
2016-heden    ZONMW, lid commissie Werk(en) is Gezond.