Chief Science Officer Wiskundige modellering van ziekten

Wiskundige tools maken het mogelijk onderzoeksgegevens uit verschillende vakgebieden samen te brengen en zo synergie te bereiken. Dit is essentieel voor het verkrijgen van nieuwe inzichten in bijvoorbeeld de verspreiding en bestrijding van infectieziekten. Ik zie het als mijn taak deze meerwaarde zichtbaar te maken en een multidisciplinaire aanpak te stimuleren.

Expertise

  • Mathematical disease modelling
  • Infectious disease dynamics
  • Modelling of intervention strategies
  • Disease burden estimation