Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu richt zich met het Strategisch Programma RIVM (SPRStrategisch Programma RIVM ) op onderwerpen die in de toekomst impact kunnen hebben op onze volksgezondheid en leefomgeving en die extra aandacht verdienen. Volg hier nieuws over de resultaten van onderzoek, innovatie en kennisontwikkeling binnen SPR.