Het Centrum Epidemiologie en Surveillance van Infectieziekten (EPI Centrum Epidemiologie en Surveillance van infectieziekten (Centrum Epidemiologie en Surveillance van infectieziekten)) analyseert en bewaakt de gezondheid van Nederland op het gebied van infectieziekten en onderzoekt de effectiviteit en kosteneffectiviteit van maatregelen voor de bestrijding daarvan.

EPI Centrum Epidemiologie en Surveillance van infectieziekten (Centrum Epidemiologie en Surveillance van infectieziekten) gebruikt hiervoor data uit surveillance en onderzoek om zo tijdig inzicht in trends en risico’s van infectieziekten te ontsluiten. Ook voert EPI epidemiologisch onderzoek uit, onder andere rondom uitbraken van infectieziekten. EPI richt zich daarbij met name op de effectiviteit van het Rijksvaccinatieprogramma, de bestrijding van seksueel overdraagbare aandoeningen (soa seksueel overdraagbare aandoening (seksueel overdraagbare aandoening)'s) waaronder hiv humaan immunodeficientievirus (humaan immunodeficientievirus), zorggerelateerde infecties, antimicrobiële resistentie, luchtweginfecties, gastro-enteritis en zoönosen. Dit alles wordt ondersteund door sterke methodologische expertise op het gebied van surveillance, biostatistiek en mathematische modellering.
 

Het Centrum Epidemiologie en Surveillance van Infectieziekten staat onder leiding van Mw mevrouw (mevrouw). Dr.S.(Susan) van den Hof

Expertisevelden van EPI

 

Contact

EPI

Contactgegevens

Telefoon

+31 (0)88 689 35 05

Fax

+31 (0)88 689 29 71

E-mail

info@rivm.nl


Naar de pagina Organisatie