Het Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvB Centrum voor Bevolkingsonderzoek (Centrum voor Bevolkingsonderzoek)) regisseert en coördineert landelijke door de overheid aangeboden bevolkingsonderzoeken en screeningen, het Nationaal Programma Grieppreventie en de pneumokokkenvaccinatie.

Het CvB Centrum voor Bevolkingsonderzoek (Centrum voor Bevolkingsonderzoek) verbindt de betrokken partijen in het beleid- en uitvoeringsveld. Het organiseert en ondersteunt het netwerk proactief en richt zich op het verder ontwikkelen van bestaande bevolkingsonderzoeken en het succesvol invoeren van nieuwe bevolkingsonderzoeken.

Hiervoor produceert, bundelt en ontsluit het CvB in samenspraak met ketenpartners de benodigde kennis en deskundigheid. Naast de coördinatie en regie voert het CvB de volgende taken uit:

 • Financieren van bevolkingsonderzoeken
 • Kwaliteitsbeoordeling en kwaliteitsborging
 • Zorgen voor een goede Informatiehuishouding
 • Monitoren en evalueren
 • Communiceren met publiek, professionals en stakeholders
 • Kennis bundelen en innoveren
 • Adviseren en informeren van beleidsmakers

Doelen zijn het behalen van gezondheidswinst en het bieden van handelingsopties door een herkenbaar, bereikbaar, veilig en samenhangend aanbod van bevolkingsonderzoek van hoge kwaliteit aan burgers, tegen redelijke kosten.

Een groot aantal samenwerkende organisaties voert de bevolkingsonderzoeken uit. Iedere partij heeft een eigen verantwoordelijkheid en bevoegdheid. Door de gezamenlijke inspanningen van organisaties én professionals dragen de bevolkingsonderzoeken bij aan een gezondere samenleving.

Onze manier van werken

Het is essentieel dat de betrokken organisaties in de keten de gezamenlijke doelen van bevolkingsonderzoek voor ogen houden. Als regisseur zorgt het CvB ervoor dat die keten optimaal samenwerkt.

Het CvB streeft hierbij naar een hoge kwaliteit (effectief, vraaggericht, veilig landelijk uniform en innovatief), bereikbaarheid (toegankelijke tijdige uitvoering, vrije keuze), betaalbaarheid (kosten inzichtelijk, doelmatig en kosteneffectief) en een goede aansluiting op de zorg. Het CvB bewaakt op een zakelijke en verbindende wijze het gezamenlijke belang. Bij alle bevolkingsonderzoeken en screeningen wordt gebruik gemaakt van landelijke programmacommissies waarin betrokken stakeholders zitting hebben die het CvB adviseren. Het CvB is kennisknooppunt op het gebied van uitvoering van bevolkingsonderzoeken.

Partners van het CvB zijn onder andere:

 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  (VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)) (opdrachtgever);
 • Andere overheidspartijen zoals Gezondheidsraad, ZonMw Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie), Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd));
 • Uitvoeringsorganisaties, waaronder de regionale screeningsorganisaties voor de bevolkingsonderzoeken naar kanker, de regionale centra voor prenatale screening en de Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's (DVP Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's (Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's)) van het RIVM;
 • Beroepsverenigingen en brancheorganisaties;
 • Patiëntenverenigingen;
 • Zorgverzekeraars Nederland;

Expertisevelden van CvB

De overheid biedt binnen het Nationaal Programma Bevolkingsonderzoek verschillende bevolkingsonderzoeken, screeningen en vaccinaties aan:

 • Bevolkingsonderzoek borstkanker
 • Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker
 • Bevolkingsonderzoek darmkanker
 • Bevolkingsonderzoek Caribisch Nederland
 • Prenatale screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie (PSIE Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie (Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie), ook wel: bloedonderzoek zwangeren)
 • Screening op down-, edwards en patausyndroom (de NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test))
 • Structureel echoscopisch onderzoek (de 13 wekenecho en 20 wekenecho)
 • Neonatale hielprikscreening
 • Neonatale gehoorscreening
 • Nationaal Programma Grieppreventie
 • Pneumokokkenvaccinatie

Het Centrum voor Bevolkingsonderzoek staat onder leiding van R.M. (Rob) Riesmeijer, MSc MScPH

Contact

E-mail: cvb@rivm.nl