De landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCILandelijke coördinatie infectieziektebestrijding) coördineert zowel de bestrijding van infectieziekten in Nederland als de daarmee samenhangende communicatie om op landelijk en regionaal niveau adequaat en snel te kunnen handelen.

Bij een uitbraak van infectieziekten is de LCILandelijke coördinatie infectieziektebestrijding verantwoordelijk voor (1) de inhoudelijke advisering van overheid en professionals over hoe deze uitbraak het beste kan worden bestreden en (2) voor de implementatie van het landelijke beleid. De LCI draagt bij aan het onderhoud en de inrichting van het professionele bestrijdingsnetwerk bestaande uit onder meer deskundigen van GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst’en en zorginstellingen, alsmede eerstelijnszorg- en arboprofessionals. Daarnaast is het centrum verantwoordelijk voor de medisch-inhoudelijke aansturing van het Rijksvaccinatieprogramma (RVPRijksvaccinatie programma) en voor de uitvoering van de medisch-inhoudelijke aspecten van de hielprikscreening bij pasgeboren baby’s (NHSneonatale hielprikscreening) en de screening van zwangeren (PSIEPrenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie ).
 

Expertisevelden van LCI

  • Preventie en bestrijding van infectieziekte-uitbraken
  • Ontwikkeling van richtlijnen voor de bestrijding van infectieziekten
  • Versterking bestrijdingsnetwerk

De LCI staat onder leiding van mw.  prof.dr. A. (Aura) Timen, arts M&Gmaatschappij&gezondheid.
 

Bereikbaarheid

GGD-artsen- en sociaal verpleegkundigen infectieziektebestrijding kunnen met vragen over de LCI-richtlijnen of over een infectieziekte in hun regio 24/7 bellen met de LCI, (030) 274 70 00*. Buiten kantooruren brengt de Meldkamer Ambulancezorg (MKAMeldkamer Ambulancezorg) in Utrecht de beller in contact met de arts van dienst.

Andere professionals (zoals huisartsen, medisch microbiologen, bedrijfsartsen, hygiënisten, kinderartsen en infectiologen) met vragen over infectieziekten of over de LCI-richtlijnen kunnen daarvoor contact opnemen met de GGD in hun regio. Dit geldt ook voor alle niet-professionals. Een overzicht van de GGD'en en hun bereikbaarheid staat op http://www.ggd.nl/ .

 
 

LCI

Contactgegevens

Telefoon

030 - 274 70 00*

Telefax

030 -274 44 55

E-mail

lci@rivm.nl

* Indien het nummer van de LCI buiten kantoortijden onverhoopt geen gehoor geeft, dan bij spoed graag de dienstdoende LCI-arts Infectieziektebestrijding op laten piepen door de meldkamer via telefoonnummer 030-2199415.


 Naar de pagina Organisatie