Tjalling Leenstra is Centrumhoofd Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI) bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en wetenschappelijk secretaris van het Outbreak Management Team (OMT Outbreak Management Team (Outbreak Management Team)).

Ik ben met alle experts die het centrum rijk is, aan het bouwen aan een nog sterker en flexibeler LCI Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding (Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding).  We zullen samen met de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)'en klaar staan om volgende infectieziektecrises, groot of klein, het hoofd te bieden.

 Tjalling Leenstra (1975) is na zijn artsexamen gepromoveerd aan de faculteit Geneeskunde van de Universiteit Amsterdam en werkte daarna als post-doc onderzoeker bij het International Health Institute van Brown University (VS Verenigde Staten (Verenigde Staten)). In 2009 behaalde hij de registratie Medisch-Biologisch Wetenschappelijk Onderzoeker Epidemiologie en in juni 2019 rondde hij de geneeskundige specialisatie Arts Maatschappij en Gezondheid af.

Vanaf 2012 werkte Tjalling bij het centrum Epidemiologie en Surveillance van Infectieziekten bij het RIVM, onder andere als hoofd van het WHO World Health Organization (World Health Organization) Collaborating Centre for Antimicrobial Resistance Epidemiology and Surveillance. Van 2019 tot 2022 werkte hij als arts Maatschappij en Gezondheid bij team Algemene Infectieziekten van de GGD Amsterdam.

Sinds juni 2022 is Tjalling als centrumhoofd verantwoordelijk voor de strategische koers van de LCI en heeft hij ook een medisch inhoudelijke rol in de bestrijding van infectieziekten. Als secretaris van het Outbreak Management Team (OMT Outbreak Management Team (Outbreak Management Team)) stuurt Tjalling daarnaast ook de crisisorganisatie aan.

Expertise

  • Infectieziektebestrijding
  • Epidemiologie van infectieziekten
  • Antimicrobiële resistentie