Alle monsters worden standaard geanalyseerd op risicovolle stoffen waarvan al bekend is dat die in rubbergranulaat kunnen zitten. Dit zijn PAK Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen)'s (polycyclische aromatische koolwaterstoffen), zware metalen, vluchtige organische stoffen en Ftalaten (weekmakers).

PAK Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen)'s

 • benzo[a]pyreen ( Bap benzo[a]pyreen (benzo[a]pyreen))        
 • benzo[a]antraceen ( BaA benzo[a]antraceen (benzo[a]antraceen))        
 • benzo[b]fluorantheen ( BbFA benzo[b]fluorantheen (benzo[b]fluorantheen))        
 • benzo[k]fluorantheen ( BkFA benzo[k]fluorantheen (benzo[k]fluorantheen))        
 • dibenzo[a,h]antraceen ( DBahA dibenzo[a,h]antraceen (dibenzo[a,h]antraceen))        
 • benzo[ghi]perylene        
 • indeno[1,2,3-cd]pyrene        
 • Acenaphtene        
 • Acenaphtylene        
 • Anthracene        
 • chryseen         
 • Fluoranthene        
 • Fluorene        
 • naphthalene        
 • Phenanthrene        
 • Pyrene        

Zware metalen

 • Antimoon        
 • Arseen        
 • Barium        
 • Cadmium        
 • Chroom        
 • Kobalt        
 • Koper        
 • Kwik        
 • Lood        
 • Molybdeen        
 • Nikkel        
 • Seleen        
 • Tin        
 • Vanadium        
 • Zink        
 • Titanium     

Vluchtige organische stoffen

 • Benzeen        
 • Tolueen        
 • Ethylbenzeen    
 • O-xyleen
 • M- en P-xylenen  
 • Styreen        

Ftalaten

 • Dimethylftalaat        
 • Diethylftalaat        
 • Dibutylftalaat        
 • Benzylbutylftalaat        
 • Diethylhexylftalaat        
 • Di-isobutylftalaat        
 • Dihexylftalaat